Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic obri una investigació sobre la bretxa de l’educació en línia

Actualitat del Síndic

El Síndic obri una investigació sobre la bretxa de l’educació en línia

12-05-2020
El Síndic obri una investigació sobre la bretxa de l’educació en línia

Arran del tancament dels centres docents per l’emergència sanitària de la COVID-19, el Síndic de Greuges ha constatat, a partir del que s’ha publicat en els mitjans de comunicació, que es produirà un impacte negatiu en l’aprenentatge de tot l’alumnat i que serà molt superior per a l’estudiantat d’entorns desfavorits vulnerables. Aquest fet suggereix un important augment de la bretxa educativa, la qual resultarà agreujada perquè el confinament perjudica més els menors de famílies humils sense internet, amb escassos o cap dispositiu digital a les seues cases.

Davant d’això, i en compliment del seu deure de vetlar pels drets i llibertats fonamentals de la ciutadania valenciana, el Síndic ha obert una queixa d’ofici per a supervisar com es garanteix l’accés universal a l’educació virtual i es compleix amb les mesures d’accessibilitat, de manera que tot l’alumnat puga accedir als continguts lectius i realitzar les activitats proposades, a fi que cap alumne quede endarrere per l’efecte de la COVID-19; és a dir, un aprenentatge en línia, no majoritari, sinó universal.

Aquesta institució és conscient que la Conselleria ja ha pres mesures sobre aquest tema, però per a tenir un coneixement exhaustiu de les actuacions adoptades i previstes, va decidir obrir un expedient d’ofici el 28 d’abril, amb una petició inicial d’informació a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, en què sol·licitava:

-Quantificació de l’alumnat que no disposa de mitjans de connexió digital i que han quedat desconnectats del sistema educatiu durant aquest període de docència en línia (dificultats de connexió a internet o falta de disponibilitat de dispositius adequats).

-Programes i mesures d’accessibilitat adoptats o que hi ha previst adoptar, de manera que tot l’alumnat puga accedir als continguts lectius i realitzar les activitats proposades.

-Provisió de recursos materials i tecnològics necessaris a les famílies per a avançar amb el curs escolar, com també la priorització a l’hora d’assignar-los, si escau, la seua distribució, el temps de la prestació, etc.

-Protocols o estratègies d’atenció, tutories i acompanyament d’aquest alumnat i les seues famílies.

-Mesures específiques que es preveuen per a aquest alumnat a l’hora de la flexibilització, l’adaptació de les avaluacions i sobre la promoció i titulació en els diversos nivells i etapes educatives en què es troben.

-Protocols de seguiment per a l’alumnat desconnectat o que no tinga accés a les TIC des dels seus domicilis.

-Planificació i disseny d’estratègies per a l’educació virtual universal en el sistema educatiu valencià, en els supòsits d’una demora en l’inici o un eventual nou tancament dels centres docents en el pròxim curs escolar.

 

Notícies relacionades