Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic reclama a les administracions coordinació per a complir amb la seua obligació legal de no demanar a la ciutadania els documents que aquestes ja tenen

Actualitat del Síndic

El Síndic reclama a les administracions coordinació per a complir amb la seua obligació legal de no demanar a la ciutadania els documents que aquestes ja tenen

03-11-2020
El Síndic reclama a les administracions coordinació per a complir amb la seua obligació legal de no demanar a la ciutadania els documents que aquestes ja tenen

Luna exigeix que es facilite la tramitació de les ajudes a les persones

 

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha detectat que una bona part dels problemes que denuncia la ciutadania té a veure amb les greus dificultats que sorgeixen per a obtenir documents que els exigeix una administració per a tramitar un servei, ajuda o prestació, atés que és una obligació legal que les administracions actuen de manera coordinada i que aprofiten la informació de la qual disposen per a evitar, així, que les persones hagen d’aportar documentació que ja està disponible en el sistema.

L’actual situació sociosanitària provocada per la Covid-19 ha complicat més l’obtenció de documents a causa de la reducció dels serveis oferits presencialment. Així, moltes vegades cal demanar una cita prèvia que pot arribar a concedir-se amb prou de retard. Tot això empitjora encara més la situació d’aquelles persones més vulnerables i que més ajuda necessiten. Per si no fos prou, no sembla molt recomanable en aquests moments de pandèmia exposar-se a fer cua, ni tensar l’atenció en persona per a fer tràmits innecessaris.

Així mateix, són moltes les persones que no poden o no saben utilitzar internet per a relacionar-se amb l’Administració quan han de tramitar la renda valenciana d’inclusió, un habitatge o una ajuda d’emergència, per exemple. De fet, sovint una administració requereix el certificat d’empadronament, quan és un document que pot obtenir a través d’una altra administració.

Així les coses, en nom d’una millor governança i de més eficàcia, el Síndic reclama a les administracions que es coordinen i que solament requerisquen els documents i les dades d’acord amb el que es disposa en les lleis, a fi de garantir el dret de les persones a no aportar aquella documentació que:

  1. a) ja té l’administració que està tramitant la sol·licitud,
  2. b) ja ha sigut elaborada per qualsevol altra administració,
  3. c) ja ha sigut aportada prèviament davant de qualsevol administració. En aquest cas, si bé la persona ha d’indicar quan la va presentar i davant de quina administració concreta ho va fer, únicament se li pot exigir que aporte documentació quan es justifique que és impossible per a l’Administració obtenir-la a través dels seus propis mitjans.

D’altra banda, el Síndic també assenyala que l’Administració ha d’incloure, en tots els procediments, models que faciliten a les persones el dret esmentat.

De la mateixa manera, per a facilitar els tràmits administratius, l’Administració únicament ha d’exigir a les persones que corregisquen els defectes de les seues sol·licituds quan siga realment necessari, tenint en compte que:

  1. a) No tots els defectes tenen la mateixa importància. Cal tindre en compte la forma més fàcil de corregir-los des del punt de vista de la persona interessada, i facilitar-li aquesta labor.
  2. b) Els defectes poden ser corregits mentre l’Administració no declare de manera expressa el desistiment de la persona; és a dir, que ja no té un interés real a continuar amb la seua petició.
  3. c) Els escrits que exigisquen a les persones l’aportació de dades o documents hauran de ser comunicats de manera directa i resultar clars: no ha de haver-hi dubte sobre què es demana, per a què es demana i en quina normativa es basa l’Administració per a fer-ho. Això és especialment important en els procediments que tenen com a finalitat facilitar ajudes per a atendre persones en situacions de necessitat. Cal evitar que esdevinguen obstacles que eliminen la seua possibilitat d’obtenir aquestes ajudes.

 

Notícies relacionades