Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • TRANSPARÈNCIA- El Síndic recorda a Finestrat la seua obligació legal de donar resposta expressa a les sol·licituds i els recursos que se li formulen

Actualitat del Síndic

TRANSPARÈNCIA- El Síndic recorda a Finestrat la seua obligació legal de donar resposta expressa a les sol·licituds i els recursos que se li formulen

13-09-2018
TRANSPARÈNCIA- El Síndic recorda a Finestrat la seua obligació legal de donar resposta expressa a les sol·licituds i els recursos que se li formulen

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a l’Ajuntament de Finestrat i l’ha urgit a acatar i fer complir la legislació vigent en matèria de transparència i accés a la informació pública, com també a donar resposta expressa, de forma immediata, a les sol·licituds presentades.

L’actuació del defensor del poble autonòmic es va iniciar després de rebre la queixa d’un regidor de la Vila Joiosa que havia sol·licitat a l’Ajuntament de Finestrat l’emissió d’un certificat sobre un acord plenari i no havia obtingut resposta expressa per part del consistori.

Sobre aquest assumpte, l’Ajuntament de Finestrat va remetre informe aquesta institució en què concloïa que el Síndic no havia d’haver admés la queixa, ja que havia estat plantejada per una autoritat administrativa. Hi afegia que l’acord plenari en qüestió ─sessió de 22 de maig de 1967─ tenia relació amb la delimitació dels termes municipals de Finestrat i la Vila Joiosa, “assumpte en què hi ha importants discrepàncies entre ambdós ajuntaments”. Així, indicava que no era atribució del Síndic resoldre conflictes de competències plantejats per diferents entitats locals.

No obstant això, l’esmentat informe municipal no aportava cap informació sobre l’emissió o no del certificat sol·licitat, o la justificació, si escau, de les raons legals per a denegar-lo. Per aquesta raó, el Síndic va sol·licitar a l’Ajuntament una ampliació de dades el passat mes de maig, la qual va haver de ser reiterada dues vegades més, però mai ens va arribar la contestació, de manera que aquesta institució va haver de resoldre amb les dades de l’informe inicial.

Evidentment, l’actuació del Síndic en cap moment se centra a resoldre les desavinences entre ambdós municipis per la delimitació, sinó que, tal com apareix ben clar en “l’assumpte” de l’expedient, el tema en qüestió és “la falta de resposta a una sol·licitud”.

Arribats a aquest punt, Cholbi subratlla que “constitueix una competència essencial del Síndic vetlar perquè l’Administració resolga expressament, dins del termini i en la forma escaient, les peticions i els recursos que se li hagen formulat.”

Per tant, la investigació del Síndic és totalment aliena al contingut de fons de les discrepàncies entre ajuntaments, i solament té com a objecte que es complisca el deure de respondre expressament.

En la resolució dirigida a l’Ajuntament de Finestrat, Cholbi recorda a aquella administració municipal la seua obligació legal de col·laborar en les investigacions del Síndic de Greuges i li adverteix que la reiteració en la falta de col·laboració amb aquesta institució “mereixerà ser destacada en l’Informe anual del Síndic, i s’avaluarà la possible emissió d’un informe especial a les Corts Valencianes en el cas que l’actitud es repetisca i es mantinga en altres expedients”.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució. Http://www.elsindic.com/Resolucions/10976550.pdf

 

Notícies relacionades