Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Urgim l’Ajuntament d’Alacant a actuar davant de la denúncia d’un abocador il·legal al camí de l’Alcoraia

Actualitat del Síndic

Urgim l’Ajuntament d’Alacant a actuar davant de la denúncia d’un abocador il·legal al camí de l’Alcoraia

29-12-2021
Urgim l’Ajuntament d’Alacant a actuar davant de la denúncia d’un abocador il·legal al camí de l’Alcoraia

Una veïna d’Alacant va presentar una queixa davant del Síndic, en què denunciava el funcionament il·legal d’un abocador al camí de l’Alcoraia. Abans d’acudir al Síndic, ho havia comunicat a l’Ajuntament, però aquest no havia dut a terme cap actuació ara per ara.

Vam admetre a tràmit la queixa i, a l’octubre d’enguany, sol·licitàrem un informe a l’Ajuntament d’Alacant per a saber si havia comprovat els fets denunciats i, si escau, havia adoptat les mesures necessàries quant al funcionament sense llicència d’aquest abocador.

Fins aquest moment, l’Ajuntament d’Alacant no ha remés al Síndic la informació requerida, de manera que s’ha incomplit el termini legal màxim d’un mes. És per això que no disposem de la informació suficient per a determinar l’òrgan competent en matèria d’inspecció, ja que no tenim informació específica sobre les característiques de l’activitat indicada en la queixa.

En qualsevol cas, i atés que la denúncia de la interessada es va dirigir a l’Ajuntament d’Alacant, des del Síndic hem instat l’Ajuntament a efectuar una visita d’inspecció per a comprovar els fets denunciats i, si escau, clausurar l’activitat, sense perjudici de les sancions escaients.  Encara més, si l’activitat requerira autorització ambiental integrada, l’Ajuntament haurà de remetre la denúncia i el resultat de la inspecció a la Conselleria competent en matèria de medi ambient, perquè duga a terme les actuacions oportunes.

Igualment, el Síndic ha recordat al consistori la seua obligació legal de facilitar a aquesta institució els expedients, les dades, els informes i tota aquella documentació que se sol·licite per a esclarir els fets que s’estan indagant.

Consulteu la nostra actuació.

Notícies relacionades