Protecció de dades

 • Inici >
 • Protecció de dades

Protecció de dades

D’acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), aprovat pel Parlament Europeu i el Consell el 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, la Junta de Coordinació del Síndic de Greuges va acordar el 20 de gener de 2020 les designacions següents:

 • Responsable del tractament de dades del Síndic de Greuges: la Junta de Coordinació, integrada per:
  • President: Ángel Luna González
  • Vocal: Concepción Bru Ronda
  • Vocal: Carlos Castillo Márquez
  • Secretari: José Carlos Giner Esquerdo
 • Encarregat del tractament de les dades del Síndic de Greuges: Jaime Alonso Ripoll, responsable de l’àrea d’informàtica
 • Delegat de protecció de dades del Síndic de Greuges: Miguel Ángel Blanes Climent, personal tècnic.

Si voleu més informació sobre aquest acord, facilitem la documentació següent:

Certificat del secretari general del Síndic sobre aquest. Vegeu el document