Protecció de dades

  • Inici >
  • Protecció de dades

Protecció de dades

D’acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD),  aprovat pel Parlament Europeu i el Consell el 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, la Junta de Coordinació del Síndic de Greuges va acordar el 29 de maig de 2018 les designacions següents:

  • Responsable del tractament de dades: la Junta de Coordinació i Règim Interior.
  • Encarregat del tractament de les dades: Rafael María Gosálbez, responsable de l’àrea d’informàtica.
  • Delegat de protecció de dades: Miguel Ángel Blanes Climent, personal tècnic.

Per a més informació sobre aquest acord, facilitem els següents documents:

  • Certificat del secretari general del Síndic sobre això. Veure més
  • Comunicació del delegat de protecció de dades del Síndic a la Agència Espanyola de Protecció de Dades. Veure document