Actualitat

Actualitat del Síndic

15 de març. Dia Mundial dels Drets del Consumidor

15-03-2022
15 de març. Dia Mundial dels Drets del Consumidor

Hui volem recordar el paper del Síndic a l’hora de defensar els drets de les persones consumidores en les seues relacions amb les administracions públiques. En aquest sentit, subratllem les queixes rebudes per consumidors en relació amb l’adequada prestació del servei de subministrament d’aigua potable, com també els problemes dels usuaris per a contractar aquest servei a causa de les demores dels ajuntaments a l’hora de concedir la llicència de primera ocupació. Últimament, el defensor valencià està rebent nombroses queixes relacionades amb el pagament del bo social tèrmic, un programa d’ajudes dirigit precisament als consumidors més vulnerables.

En relació amb els drets dels consumidors, també destaquen les queixes que ens arriben per la falta de resposta a les reclamacions que els consumidors presenten davant les direccions territorials d’Indústria i Energia. La majoria d’aquestes reclamacions fan referència a les factures desmesurades emeses per l’empresa subministradora –d’aigua o elèctrica- sobre la base d’una suposada manipulació del comptador per part de l’usuari.

El Síndic de Greuges s’ha pronunciat recentment sobre aquesta problemàtica en una resolució. Aquesta institució entén que es perseguisca el frau elèctric, sempre que els drets dels consumidors queden garantits durant el procés. No obstant això, en la majoria dels casos el consumidor no rep cap avís sobre les actuacions d’inspecció realitzades per la companyia elèctrica i es troba que aquesta ha canviat o ha substituït l’equip de mesura sense avisar-lo, i per tant no existeix la prova o manera de verificar la situació i l’estat del comptador.

Segons el Síndic, «aquesta manera d’actuar deixa el consumidor en completa indefensió». Per aquest motiu ha recomanat a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que, davant d’una possible manipulació del comptador –en aquest cas de llum-, sol·licite proves contundents i oportunes.

Ací podeu consultar la nostra resolució.

Notícies relacionades