Actualitat

Actualitat del Síndic

8 de març. Dia Internacional de la Dona

08-03-2022
8 de març. Dia Internacional de la Dona

La igualtat real de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, com també en l’article 14 de la Constitució Espanyola. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides impulsa el compromís de la comunitat internacional per a aconseguir la igualtat de gènere i l’empoderament de totes les dones i xiquetes a través d’un objectiu específic i de manera transversal amb d’altres. Es tracta de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5, “Igualtat de gènere”.

Malgrat els significatius progressos socials i avanços legislatius assolits en els últims anys, la nostra societat continua havent d’afrontar reptes fonamentals per a assolir la igualtat real i efectiva. Malauradament, es continuen vulnerant drets. Des dels més bàsics i fonamentals, com ara el dret a la vida i la dignitat de la persona, que són colpejats cada vegada que s’exerceix la violència contra les dones, fins a altres formes més subtils de discriminació que es produeixen en el nostre dia a dia. Parlem, per exemple, de les dificultats per a conciliar, la precarietat laboral, la desigualtat salarial i conseqüentment de la bretxa en les pensions entre dones i homes.

Aquestes i altres problemàtiques són un reflex de la desigualtat que pateixen les dones i que des del Síndic observem a través de les queixes que ens fan arribar. A continuació, indiquem algunes de les nostres actuacions en relació amb això:

Des del Síndic considerem necessari un compromís ferm i coordinat per part de les diverses administracions públiques a l’hora de desenvolupar polítiques transversals d’igualtat, i alhora més implicació de tota la societat per a denunciar vulneracions de drets i exigir respostes eficaces

Notícies relacionades