Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Accepten les recomanacions del Síndic per a solucionar els problemes d’inseguretat i la falta de pavimentació de la zona nord de Vistahermosa a Alacant

Actualitat del Síndic

Accepten les recomanacions del Síndic per a solucionar els problemes d’inseguretat i la falta de pavimentació de la zona nord de Vistahermosa a Alacant

23-08-2023
Accepten les recomanacions del Síndic per a solucionar els problemes d’inseguretat i la falta de pavimentació de la zona nord de Vistahermosa a Alacant

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha rebut la resposta de l’Ajuntament d’Alacant en què comunica l’acceptació de les recomanacions emeses pel defensor del poble valencià en relació amb els problemes d’inseguretat ciutadana i la falta de pavimentació en la zona nord de Vistahermosa.

L’actuació del Síndic es va originar després de la queixa presentada per la Nova Associació de Veïns de la Zona Nord de Vistahermosa en la qual denunciaven la inactivitat de l’ajuntament alacantí davant els problemes que estan patint des de fa anys relacionats amb la prostitució, el tràfic i el consum de substàncies tòxiques, així com l’abandó en la conservació dels carrers i les parcel·les, incloses les de titularitat pública.

Després de l’estudi de l’expedient, el Síndic va urgir l’Ajuntament d’Alacant a contestar les reclamacions de l’associació de veïns i a adoptar les mesures policials, sancionadores o d’intervenció que foren necessàries per a la convivència dels veïns de la zona. En matèria de pavimentació de vies públiques i altres serveis urbanístics, Luna apressava el consistori a redactar i aprovar els projectes necessaris per a la prestació del citat servei per tractar-se d’una competència obligatòria de l’Administració local.

L’Ajuntament ha traslladat al Síndic l’acceptació de les recomanacions i ha comunicat que ja està en contacte amb l’esmentada associació de veïns i que la Policia Local continuarà amb la tasca de vigilància i inspecció de la zona amb l’alçament de les actes d’infraccions pertinents.

No obstant això, Luna informa l’associació que si l’Ajuntament no duguera a terme les recomanacions acceptades i no adopta mesures concretes en un termini de tres mesos, podran acudir novament al Síndic.

Consulta tot l’expedient:

Notícies relacionades