Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Accepten la recomanació del Síndic i traslladen una pacient sorda a un altre hospital per tal que siga assistida per intèrprets de la llengua de signes

Actualitat del Síndic

Accepten la recomanació del Síndic i traslladen una pacient sorda a un altre hospital per tal que siga assistida per intèrprets de la llengua de signes

06-06-2023
Accepten la recomanació del Síndic i traslladen una pacient sorda a un altre hospital per tal que siga assistida per intèrprets de la llengua de signes

La Conselleria de Sanitat ha comunicat al Síndic el trasllat d’una pacient sorda que estava ingressada a l’Hospital de la Ribera d’Alzira a l’Hospital Pare Jofré de València. D’aquesta manera, Sanitat accepta la recomanació que el defensor del poble valencià li va dirigir fa tan sols quinze dies perquè efectuara aquest trasllat de manera que l’associació de persones sordes, a la qual pertany l’afectada, puga prestar-li acompanyament a través de voluntaris.

La intervenció del Síndic en aquest assumpte es va originar després de la queixa que va presentar la germana de l’afectada davant aquesta institució. La interessada és una persona sorda que va patir un ictus a l’octubre de 2022 i que estava ingressada en un hospital que no disposava de personal amb coneixement de la llengua de signes. Una situació que, segons l’escrit de queixa, li estava provocant un «absolut aïllament de comunicació» i que l’estava perjudicant. Per aquesta raó, van sol·licitar el trasllat a l’Hospital Pare Jofré, ja que la pacient pertany a una associació de persones sordes que podria prestar-li acompanyament a través dels voluntaris en aquesta localitat.

No obstant això, des de Sanitat li van denegar aquest trasllat. Al·legaven que la saturació en la llista d’espera de l’esmentat hospital impedia assumir pacients d’un altre departament. Així mateix, li suggerien la possibilitat que la pacient fora traslladada a l’Hospital de Crònics i Llarga Estada La Pedrera, a Dénia.

En la seua resolució, el Síndic subratlla la responsabilitat d’aquesta institució amb els col·lectius més vulnerables, un dels quals és, sens dubte, el de les persones sordes. Així, Luna es mostra sensible davant una problemàtica que posa en joc la seua dignitat a l’hora de poder fer ús d’un aspecte tan rellevant com és l’assistència sanitària en condicions d’igualtat. També recorda a la Conselleria l’obligació de tots els poders públics d’establir les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels ciutadans siguen reals i efectives, i de remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la participació de la ciutadania amb discapacitat en els diversos aspectes de la vida.

Finalment, el Síndic recomana a l’administració sanitària que procedisca al trasllat de la pacient a l’Hospital Pare Jofré de València, si no se li pot garantir una adequada assistència en el centre on estava hospitalitzada a través de personal especialitzat en el tractament de persones sordes coneixedores de la llengua de signes. Una recomanació que ha sigut acceptada i que soluciona el problema plantejat.

Consulta la nostra actuació:

Notícies relacionades