Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer accepta la nostra recomanació sobre contaminació acústica

Actualitat del Síndic

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer accepta la nostra recomanació sobre contaminació acústica

09-05-2019
L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer accepta la nostra recomanació sobre contaminació acústica

L’Ajuntament de Canet d’en Berenguer ha comunicat al síndic que accepta la recomanació que el defensor valencià va dictar a la fi del mes de març. En conseqüència, el consistori comprovarà el nivell de soroll procedent de l’activitat del magatzem municipal, i en cas que excedisca els nivells màxims permesos, adoptarà les mesures correctores necessàries per a evitar les molèsties denunciades per un veí.

De moment, d’acord amb l’informe municipal, ja s’ha encarregat la redacció del Projecte d’obres de millora, adequació i activitat del magatzem municipal, un projecte que incorporarà la justificació del compliment de la normativa de protecció contra la contaminació acústica i, per tant, s’hi definiran els materials aïllants, com també totes les mesures correctores necessàries per a la millora de les condicions acústiques de l’activitat.

Notícies relacionades