Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Les defensories autonòmiques, amb el Defensor del Poble per a modificar la legislació i que els extutelats estrangers obtinguen la residència

Actualitat del Síndic

Les defensories autonòmiques, amb el Defensor del Poble per a modificar la legislació i que els extutelats estrangers obtinguen la residència

16-02-2021
Les defensories autonòmiques, amb el Defensor del Poble per a modificar la legislació i que els extutelats estrangers obtinguen la residència

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha plantejat a consulta pública l’elaboració d’un projecte normatiu pel qual modificarà el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

Les exigències administratives per a les renovacions de les autoritzacions de residència dels menors estrangers no acompanyats que arriben a la majoria d’edat han dificultat la situació de vulnerabilitat d’aquest col·lectiu.

Les defensories autonòmiques estem fermament compromeses amb la protecció dels drets de les persones menors d’edat que són nacionals d’altres països o apàtrides i arriben a Espanya soles, sense estar acompanyades per persones adultes responsables i sense referents familiars a Espanya; com també amb el fet de garantir que les actuacions de les diverses administracions amb responsabilitat en l’atenció a aquests menors d’edat responguen al seu interés superior i facen prevaldre, en tot cas, l’enfocament d’infància respecte de la condició d’immigrant.

Aquest enduriment dels criteris exigits per algunes oficines d’estrangeria, que estan basats en diversos pronunciaments judicials, ens preocupa com a institucions garants dels drets i llibertats de la ciutadania. Considerem que s’està vulnerant el principi de l’interés superior del menor, al qual estan obligades les administracions públiques, i contravé les obligacions de protegir els joves extutelats que preveuen la Convenció dels Drets del Xiquet de les Nacions Unides i la Llei de protecció jurídica del menor.

Ja en les 34 Jornades de Coordinació de les Defensories del Poble, realitzades a Andalusia a l’octubre de 2019, els defensors autonòmics i el defensor estatal recomanàrem la modificació del reglament de la Llei d’estrangeria perquè fora eliminada la interpretació restrictiva que limita el dret dels menors estrangers a obtenir l’autorització de residència. L’anomenada Declaració de Tarifa, promulgada en aquestes Jornades i el text de la qual va ser pilotat pel Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, recull en el punt número 9: “Demanem l’elaboració de plans d’atenció a joves extutelats per a evitar que la seua protecció reste interrompuda automàticament en arribar a la majoria d’edat, i que puguen caure en la marginació i l’exclusió social”.

Per això, les defensories del poble autonòmiques ens adherim a la recomanació elevada pel Defensor del Poble d’Espanya al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per a adequar els requisits exigits per a la renovació de l’autorització de residència als joves extutelats https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/residencia-de-los-ex-menores-tutelados-que-han-accedido-a-la-mayoria-de-edad-sin-haber-obtenido-la-pertinente-autorizacion/.

Compartim la necessitat de modificar els articles 196, 197 i 198 del Reial decret 557/2011, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’estrangeria per a la seua adaptació a la Llei de protecció jurídica del menor i als criteris de l’Observació General número 14 del Comité dels Drets del Xiquet de les Nacions Unides.

Els signants de l’adhesió objecte d’aquest comunicat són el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Defensor del Poble Andalús i Defensor del Menor d’Andalusia, Síndic de Greuges de Catalunya, Valedora do Pobo Gallego, Diputado del Común de Canàries, Ararteko, Justicia de Aragón, Procurador del Común de Castella i Lleó, i Defensor del Poble de Navarra.

 

Notícies relacionades