Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Proposem un canvi normatiu que permeta la reserva de places per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

Actualitat del Síndic

Proposem un canvi normatiu que permeta la reserva de places per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

19-11-2021
Proposem un canvi normatiu que permeta la reserva de places per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals

L’actual llei educativa obliga les administracions a assegurar les mesures i els recursos necessaris per a estimular al màxim el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional d’alumnes que necessiten una atenció educativa diferent de l’ordinària.

L’esperit de la llei és atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials, com ara les causades per: trastorns de desenvolupament del llenguatge, d’atenció o d’aprenentatge; greu desconeixement de la llengua d’aprenentatge; haver-se incorporat tard al sistema educatiu; trobar-se en situació de vulnerabilitat socioeducativa; o bé a causa de les seues altes capacitats intel·lectuals.

Justament és aquest últim tipus d’alumnat qui presenta unes característiques diferencials associades al seu nivell d’intel·ligència, creativitat, personalitat i aptitud davant del fet acadèmic, les quals requereixen una atenció específica i especialitzada. En defecte d’això, aquests xiquets i xiquetes poden manifestar falta de motivació, problemes de conducta, inadaptació i fracàs escolar.

La nostra actuació sobre aquesta problemàtica es va originar després de la queixa que va presentar una mare per la no admissió de la seua filla en un institut d’Alacant. Si bé és cert que l’objecte de la queixa era la falta de resposta a un recurs, el motiu subjacent era la falta de reserva de places per a l’alumnat amb altes capacitats.

D’acord amb la informació facilitada per la Conselleria d’Educació, la reserva de plaça s’està aplicant exclusivament a l’alumnat amb necessitats educatives especials i necessitats de compensació educativa, però no a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

No obstant això, el síndic manté que «el fet que alumnes amb altes capacitats intel·lectuals tinguen aptituds superiors no pot portar a la conclusió que no presenten cap necessitat específica de suport educatiu que condicione el seu procés d’aprenentatge». I, en aquest sentit, considera que aquest alumnat es pot beneficiar, igual que la resta d’estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu, de la reserva de plaça en els centres educatius. Per això, ha sol·licitat a la Conselleria que valore la modificació de la normativa vigent, a fi d’emparar aquesta reserva.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades