Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana un mecanisme més àgil i flexible per a substituir professionals que atenen alumnes amb necessitats especials

Actualitat del Síndic

El Síndic demana un mecanisme més àgil i flexible per a substituir professionals que atenen alumnes amb necessitats especials

19-12-2023
El Síndic demana un mecanisme més àgil i flexible per a substituir professionals que atenen alumnes amb necessitats especials

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha recomanat a la Conselleria d’Educació Universitats i Ocupació que, com més prompte millor, aprove un procediment més àgil i flexible per a acurtar els temps a l’hora de substituir els professionals de suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Luna insisteix que aquestes actuacions per a cobrir els recursos de suport s’han de programar amb la suficient antelació perquè estiguen cobertes abans del començament del curs.

Aquestes són algunes de les recomanacions del Síndic a l’Administració educativa després de rebre una queixa per la falta de recursos de suport (fisioterapeutes) en el CEIP Sant Vicent de la Vall d’Uixó.

De l’informe que l’Administració educativa va remetre al Síndic es desprén que la Conselleria ha realitzat actuacions en relació amb la dotació de personal de suport, i que els professionals del centre docent han treballat per a suplir la falta de recursos de suport. Un esforç que la institució reconeix. No obstant això, en la data de la resolució del Síndic, les places de fisioterapeutes (una plaça i mitja) continuen sense cobrir-se. Per això, Luna considera necessari i urgent buscar alternatives que responguen millor a la problemàtica plantejada en aquesta queixa.

En aquest sentit, el defensor del poble valencià suggereix a la Conselleria que valore la possibilitat de la gestió indirecta de la prestació de serveis especialitzats a través d’empreses col·laboradores o mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb ONG, fins a la resolució dels procediments per a cobrir les vacants i baixes.

Luna també insisteix que «la falta de prestació de suport educatiu a l’alumnat amb necessitats específiques no pot suposar en cap cas que l’alumnat quede separat de l’entorn escolar fins que es cobrisquen les vacants, les baixes o els permisos del personal que presta aquest servei; ni que tal manca, encara que siga breu, puga ser suplida pel personal docent ni els seus familiars segons les seues disposicions laborals».

Consulta la nostra actuació: 12041804.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades