Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Després de la intervenció del Síndic, li efectuen la cirurgia al peu, que estava esperant des de feia dos anys

Actualitat del Síndic

Després de la intervenció del Síndic, li efectuen la cirurgia al peu, que estava esperant des de feia dos anys

10-01-2022
Després de la intervenció del Síndic, li efectuen la cirurgia al peu, que estava esperant des de feia dos anys

Al novembre del 2019, una ciutadana va caure i es va fracturar el calcani del peu dret, cosa que li implicà una baixa laboral de 545 dies. Quan va acudir al Síndic al setembre del 2021, l’afectada continuava en llista d’espera per a una intervenció d’artròdesi subastragalina. Com que havia exhaurit el període màxim d’incapacitat temporal, s’havia de reincorporar al seu lloc de treball malgrat tenir les mateixes limitacions físiques que van originar la seua baixa mèdica i que únicament podien millorar després de la cirurgia esmentada.

Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ens van comunicar que «davant de la situació passada de la pandèmia Covid, les programacions de les intervencions quirúrgiques es van dur a terme  d’acord amb les directrius marcades per la Conselleria i que, a causa d’això, sols es podien efectuar les intervencions subsidiàries de necessitat o quirúrgica immediata. (…) En l’actualitat, i  ateses  les  circumstàncies  sociolaborals, s’ha agilitat la intervenció  quirúrgica pendent a la interessada». Així, notificaren al defensor que tenien previst efectuar-li la intervenció en la primera quinzena del mes de novembre.

Finalment, a mitjan novembre, l’afectada va comunicar al Síndic que havia sigut intervinguda i va mostrar el seu agraïment per la mediació d’aquesta institució a l’hora de resoldre el problema plantejat.

Consulteu la nostra actuació en aquest assumpte.

Notícies relacionades