Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Dia mundial de Conscienciació contra el Soroll: el dret a un domicili lliure de sorolls

Actualitat del Síndic

Dia mundial de Conscienciació contra el Soroll: el dret a un domicili lliure de sorolls

26-04-2023
Dia mundial de Conscienciació contra el Soroll: el dret a un domicili lliure de sorolls

L’exposició prolongada i continuada al soroll ambiental perjudica la salut de les persones. Així ho consideren els metges especialistes i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que manté que el soroll ambiental causat pel trànsit, per les activitats derivades de l’oci o de la indústria constitueix un dels principals problemes mediambientals a Europa; i així mateix ho ha denunciat també el Síndic en els seus informes anuals, any rere any.

També, els tribunals de justícia continuen reiterant que la contaminació acústica per damunt dels límits legals incideix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i a un habitatge digne. Per tant, resulta ineludible la seua ferma protecció per part dels poders públics.

Durant els últims dotze mesos, el Síndic de Greuges ha rebut 141 queixes de ciutadans relatives a les molèsties acústiques, les més freqüents de les quals estaven causades per fets com els següents: el funcionament de locals d’oci i de terrasses, el trànsit urbà, la tinença d’animals, el consum d’alcohol en la via pública, les instal·lacions industrials, la recollida de residus sòlids, l’exercici d’activitats molestes, i les relacions veïnals a l’interior d’edificis, entre altres.

En totes aquelles situacions en què el defensor del poble valencià observa una vulneració de drets, la institució insta l’ajuntament de torn a actuar amb rapidesa i adoptar totes les mesures correctores oportunes per a erradicar les molèsties i aconseguir el ple respecte dels drets de les persones afectades. Per a exercir aquesta potestat “irrenunciable”, els ajuntaments compten amb diverses eines administratives que van des de sancions econòmiques fins a la clausura de les activitats. L’Administració ha d’actuar amb eficàcia a l’hora d’inspeccionar les activitats sorolloses en el control posterior del compliment de les mesures correctores exigides.

En aquells casos en què els ajuntaments no disposen dels instruments necessaris per a dur a terme aquestes comprovacions, el Síndic els insta a demanar la col·laboració de la resta de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, concretament dels funcionaris del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana, amb competències específiques en matèria d’espectacles públics.

Consulteu algun dels expedients més recents sobre aquesta problemàtica:

Notícies relacionades