Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana accelerar la substitució de professionals que atenen alumnes amb necessitats especials

Actualitat del Síndic

El Síndic demana accelerar la substitució de professionals que atenen alumnes amb necessitats especials

01-02-2022
El Síndic demana accelerar la substitució de professionals que atenen alumnes amb necessitats especials

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació i a la d’Administració Pública per plantejar-los una sèrie de millores quant a la manca de recursos de suport a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Entre altres coses, el defensor valencià els ha recomanat que, coordinadament,  establisquen un procediment més àgil i flexible per a la substitució, creació i dotació de personal tant docent com de suport que atén alumnes amb discapacitat o patologies greus i cròniques, en els centres sostinguts, totalment o parcialment, amb fons públics. L’objectiu: cobrir les baixes, vacants i noves places en el menor temps possible perquè l’atenció a aquest alumnat no hi resulte afectada.

Des del Síndic seguim amb preocupació la situació en què es troben aquests menors a l’hora d’accedir a l’escola. Malauradament, sovint hi manca la imprescindible dotació d’educadors i professionals de suport (fisioterapeutes, logopedes, pedagogs terapeutes, mestres d’audició i llenguatge, personal d’infermeria, etc.) que faciliten la seua integració. Una situació que s’ha agreujat com a conseqüència de la pandèmia de la Covid.

Luna subratlla que aquesta atenció ha de ser prestada conformement als principis de no discriminació i normalització educativa. Així doncs, correspon a l’Administració dotar amb personal especialitzat els centres que atenen aquest alumnat i proveir-los amb els recursos materials i les ajudes necessàries, a fi d’eliminar qualsevol barrera que impedisca la seua normalització educativa.

Consulteu la resolució d’aquest expedient.

Notícies relacionades