Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic desaprova que l’Ajuntament de València limite les preguntes dels edils de l’oposició al Ple

Actualitat del Síndic

El Síndic desaprova que l’Ajuntament de València limite les preguntes dels edils de l’oposició al Ple

01-02-2023
El Síndic desaprova que l’Ajuntament de València limite les preguntes dels edils de l’oposició al Ple

En una democràcia avançada els regidors de l’oposició no estan per a observar i romandre impassibles, han de participar, preguntar i controlar. Aquest comportament beneficia també els qui estan governant, perquè els obliga a actuar millor i fer les coses bé. I, a més, repercuteix favorablement en el conjunt de la ciutadania, ja que garanteix que l’Ajuntament servisca amb objectivitat els interessos generals i actue amb submissió plena a la llei i al dret.

En aquest sentit, tal com ja vam detallar en el nostre Informe anual 2021, són nombroses les resolucions del Síndic relacionades amb les queixes de regidors de l’oposició que denuncien les traves o noses amb les quals es troben a l’hora de dur a terme la seua labor.

Una de les resolucions més recents sobre aquest assumpte és la dirigida a l’Ajuntament de València. El Síndic recomanava a aquesta administració que modificara l’actual regulació sobre les preguntes que els regidors poden dirigir al Ple, de forma consensuada amb tots els grups municipals i de manera favorable a l’exercici del dret fonamental a participar en els assumptes públics.

Aquesta institució considera que les limitacions al nombre de preguntes que els regidors poden dirigir al Ple o a les comissions, introduïdes per aquest ajuntament amb la modificació del Reglament Orgànic del Ple (ROP), redueixen directament la transparència municipal. És a dir, que aquesta restricció incideix en el procés polític de participació, control i fiscalització de la gestió dels assumptes públics que es desenvolupen en els òrgans col·legiats referits.

«El fet de modificar el Reglament Orgànic del Ple per a introduir-hi unes noves limitacions que abans no existien, referides al nombre de preguntes que els regidors poden dirigir al Ple i a les comissions, i sobre l’única qüestió que han de contenir, resulta contrari al bàsic i elemental principi de transparència, el qual apareix reflectit en el primer lloc de l’article 3 del Reglament de Govern Obert de l’Ajuntament de València».

L’Ajuntament de València ha comunicat ara al Síndic la «no acceptació» d’aquesta recomanació. Entre els motius exposats per a justificar la necessitat de limitar el nombre de preguntes esgrimeix la sobrecàrrega de treball per a les oficines municipals.

En la resolució de tancament el Síndic ha reiterat que aquestes limitacions no generen cap benefici o avantatge per a l’interés general, i que el perjudici consistent a sobrecarregar de tasques les oficines municipals se soluciona fàcilment si es destina més personal per a atendre aquests treballs.

Justament en relació amb aquesta qüestió, el defensor lamenta no haver rebut la informació que va sol·licitar al consistori sobre el nombre de funcionaris dedicats a fer aquestes tasques, en què consisteixen, el temps i la dedicació que exigeixen, per què es produeixen aquestes sobrecàrregues, quantes persones serien necessàries per a atendre les referides tasques de manera adequada i, sobretot, la impossibilitat de dedicar o redistribuir més mitjans personals i tècnics per a garantir, de manera més favorable, l’exercici del dret fonamental a participar en els assumptes públics.

El Síndic també subratlla que la ciutat de València és la tercera amb més habitants d’Espanya, per la qual cosa se suposa que ha de comptar amb mitjans personals i tècnics més que suficients per a atendre les nombroses preguntes, que és lògic que formulen els regidors de l’oposició en un municipi que funciona en règim de gran població i en el qual es plantegen i decideixen tots els dies complexes qüestions d’interés general molt importants per als veïns.

També al·lega l’Ajuntament de València que l’actual corporació passarà a estar en funcions a l’abril de 2023, per la qual cosa no hi ha temps material suficient per a abordar la nova modificació reglamentària en profunditat.

Segons l’informe municipal, el consens que es puga assolir en aquests moments podria no ser representatiu de l’opinió de la futura corporació que sorgisca en les pròximes eleccions. Aquest argument no és compartit pel Síndic, ja que considera que, independentment del resultat de les pròximes eleccions, la regulació de les preguntes que es poden dirigir a les comissions i al ple, com a instrument de control i de transparència, és una qüestió que interessa a tots els regidors igual, amb independència de la seua ideologia política.

Consulteu l’expedient:

Notícies relacionades