Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta a impulsar l’acolliment especialitzat i professionalitzat per a atendre menors de 6 anys amb necessitats especials

Actualitat del Síndic

El Síndic insta a impulsar l’acolliment especialitzat i professionalitzat per a atendre menors de 6 anys amb necessitats especials

01-06-2022
El Síndic insta a impulsar l’acolliment especialitzat i professionalitzat per a atendre menors de 6 anys amb necessitats especials

El Síndic de Greuges de la Comunitat valenciana, Ángel Luna, acaba de fer pública una investigació sobre l’acolliment residencial i familiar de menors de 0 a 6 anys a la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una qüestió que aquesta institució examina de manera constant per a fer el seguiment de l’atenció que el Consell presta a aquest grup de menors especialment vulnerables.  

Arran de les investigacions elaborades per la institució, es pot observar un descens del nombre de menors en aquest rang d’edat que roman en acolliment residencial. No obstant això, Luna recorda a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que, des de l’entrada en vigor el 2015 de la  llei de protecció del menor, no pot acordar l’acolliment residencial per a menors de sis anys llevat de casos molt excepcionals, degudament acreditats, per als quals la llei preveu estades màximes de tres mesos. Un període que s’ultrapassa en massa casos, ja que s’arriba a l’any i, de vegades, fins als dos anys d’estada.    

  Des. 2015  Nov. 2018  Febr. 2022 
Nombre de menors de 0 a 6 anys en acolliment residencial  96  76  34 

 La situació és especialment greu en els casos de menors amb necessitats especials o que pertanyen a grups de germans, ja que no hi ha famílies d’acolliment inscrites per als programes d’acolliment especialitzat o professionalitzat, ni famílies d’altres modalitats disposades a acollir menors amb aquestes característiques. Per al Síndic, la solució passa per desenvolupar programes d’acolliment especialitzat i professionalitzat, a més de regular el règim de la Seguretat Social que cal aplicar a les persones que efectuen aquests tipus d’acolliment. 

  Acolliment  urgència diagnòstic  Acolliment temporal  Acolliment permanent  Acolliment especialitzat  Acolliment professionalitzat 
  TOTAL famílies  Places disponibles  Total famílies  Places disponibles  Total famílies  Places disponibles  Total famílies  Total famílies 
Castelló  8  2  28  20  16  12  0  0 
València  27  0  66  11  55  2  0  0 
Alacant  23  0  20  6  7  2  0  0 

 Una altra de les demandes que el Síndic fa a la Conselleria és intensificar els esforços per a incrementar el nombre de famílies d’urgència-diagnòstic, actualment insuficients tant a València com a Alacant.  I, de manera general, que intensifique els programes tant de sensibilització  com de captació, formació i promoció de l’acolliment  familiar en totes les seues modalitats.  

Accediu a la resolució del Síndic sobre aquest assumpte 

 

Notícies relacionades