Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic insta Educació a fer possible la matriculació electrònica en les escoles d’idiomes de la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

El Síndic insta Educació a fer possible la matriculació electrònica en les escoles d’idiomes de la Comunitat Valenciana

03-11-2023
El Síndic insta Educació a fer possible la matriculació electrònica en les escoles d’idiomes de la Comunitat Valenciana

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació a dictar les instruccions oportunes per a fer possible que els ciutadans puguen formalitzar de manera electrònica la matriculació en totes les escoles oficials d’idiomes (EOI) de la nostra Comunitat.

A més, a fi de complir amb el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions tant de manera presencial com per mitjans electrònics, el Síndic recorda a Educació que té l’obligació de disposar dels recursos i les eines electròniques necessàries perquè aquest dret puga exercir-se. Així doncs, demana a la citada Conselleria que s’habilite un registre electrònic en totes les seus de les EOI de la Comunitat Valenciana, a través del qual la ciutadania puga realitzar tràmits que garantisquen l’enviament i la recepció electrònica de documents.

Aquesta resolució deriva d’una queixa anterior. Al desembre de 2022, Educació acceptava les recomanacions d’aquesta institució i es comprometia a solucionar aquesta incidència en la tramitació electrònica de la matrícula, un compromís que ha incomplit. I és que, a hores d’ara, encara no és possible formalitzar la matrícula en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana de manera telemàtica, la qual cosa obliga el ciutadà a aportar presencialment la documentació requerida.

El dret de les persones a relacionar-se amb l’Administració pública a través de mitjans presencials o electrònics està reconegut en la legislació bàsica des de 2015 i és aplicable a qualsevol tipus de tràmit i procediment per a l’exercici de qualsevol dret o obligació. En aquest sentit, el dret a l’administració electrònica comporta una obligació correlativa: el deure que recau en totes les entitats públiques de disposar de les eines i els recursos electrònics necessaris per a fer-ho efectiu. Una obligació que les escoles oficials d’idiomes estan incomplint des de fa més de huit anys.

Consulta la nostra actuació.

Notícies relacionades