Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga Igualtat per haver denegat la RVI a persones que complien els requisits i havien treballat durant una curta durada de temps

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga Igualtat per haver denegat la RVI a persones que complien els requisits i havien treballat durant una curta durada de temps

04-11-2022
El Síndic investiga Igualtat per haver denegat la RVI a persones que complien els requisits i havien treballat durant una curta durada de temps

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha obert una investigació d’ofici a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives perquè considera que la seua actuació de denegar la renda valenciana d’inclusió (RVI) a persones que han estat treballant durant un breu període de temps no sols és una “injustícia” sinó que pot “vulnerar els seus drets”.  

La decisió del Luna està motivada per les reiterades i nombroses queixes de persones que han acudit a aquesta institució per denunciar que havien sol·licitat la RVI ja que complien tots els requisits perquè els la concediren, però se’ls denegava per culpa que, en el moment d’emetre la resolució –emesa fora del termini màxim previst- havien estat empleades durant un curt espai de temps. 

Ni la llei ni el decret que la desenvolupa fan cap referència a la denegació d’aquesta ajuda econòmica en cas que en el moment d’emetre la resolució la persona interessada estiga percebent ingressos, si durant els mesos anteriors, des que es va realitzar la sol·licitud, no en tenia.  

Quan denega aquesta prestació econòmica, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ignora el dret que la persona tenia a la renda valenciana d’inclusió durant els mesos en què no percebia cap ingrés; encara més, si  la Conselleria haguera resolt l’ajuda dins del termini màxim legal fixat, sis mesos, la persona sol·licitant sí que haguera cobrat l’ajuda. 

L’Administració no pot ignorar el període de temps durant el qual  una família ha patit, especialment mesos en què ha deixat de pagar factures o ha contret préstecs que ha de  tornar posteriorment. A més, com el defensor valencià remarca: “Ens preocupa l’efecte desmotivador en la consecució d’ocupació per part de sol·licitants d’aquesta ajuda, especialment quan intueixen que la resolució de la RVI pot estar pròxima”. 

Per tot això, el Síndic ha sol·licitat a la Conselleria que li remeta, en el termini màxim d’un mes, un informe en el qual responga, entre altres, les qüestions següents:  

  • Quin apartat legislatiu determina que les sol·licituds de RVI realitzades quan la persona interessada compleix tots els requisits per a ser-ne beneficiària es deneguen, més de sis mesos després, quan en el moment de la resolució la persona està treballant?  

 

  • Valora la Conselleria que amb aquestes resolucions està negant una ajuda a la qual tenia dret la persona sol·licitant? 

 

  • Comprén que si hagueren resolt dins del termini fixat legislativament aquesta persona haguera percebut l’ajuda sol·licitada?  

 

  • Per què no compleix el mandat legal i aprova resolucions favorables, amb una suspensió posterior de l’ajuda i la seua reactivació quan escaiga? 

Vegeu la Resolució d’inici de queixa d’ofici completa: 11902046.pdf (elsindic.com) 

Notícies relacionades