Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga la situació dels jutjats de clàusules sòl de la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga la situació dels jutjats de clàusules sòl de la Comunitat Valenciana

08-06-2017
El Síndic investiga la situació dels jutjats de clàusules sòl de la Comunitat Valenciana

El síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert una queixa d’ofici amb l’objectiu de conéixer les mesures organitzatives que hi ha adoptat o pensa adoptar la Conselleria de Justícia per a dotar de mitjans materials i humans els jutjats especialitzats en clàusules sòl i així poder atendre les demandes que, en relació amb aquesta matèria, presenten les ciutadanes i els ciutadans valencians.

El passat 25 de maig, el Consell General del Poder Judicial va acordar, en la seua sessió plenària, atribuir a 54 jutjats de primera instància d’Espanya l’especialització dels assumptes relatius a demandes i litigis sobre clàusules bancàries abusives, una mesura que va entrar en funcionament el passat 1 de juny. En el cas de la Comunitat Valenciana, el referit acord va fixar que en la província d’Alacant aquesta especialització recaiguera sobre el Jutjat de Primera Instància núm. 5, a la província de Castelló en el Jutjat de Primera Instància núm. 6, i a València en el núm. 25.

Per la seua banda, la Sindicatura de Greuges ha tingut coneixement, a través dels mitjans de comunicació, que el Jutjat de València ha arrancat amb una dotació de cinc funcionaris, el de la província d’Alacant amb quatre i a la província de Castelló ni s’ha creat, com en les altres dues províncies, un jutjat paral·lel adscrit ni s’han reforçat els seus funcionaris.

Igualment, el Síndic ha detallat en la seua investigació altres incidències que han sagaç en els mitjans relatives a la falta de secretari judicial en el Jutjat de València, així com la precària dotació de mitjans personals, materials i de consignació d’aquests jutjats  per a poder exercir les seues funcions.

El defensor del poble valencià és conscient de la complexitat de les competències de l’Administració autonòmica de Justícia en aquesta matèria així com de l’escàs temps de resposta (a penes 6 dies) per a fer operativa aquesta mesura. No obstant això, davant del previsible augment de litigis relacionats amb les clàusules sòl i les expectatives de la ciutadania a resoldre les seues reclamacions, el Síndic s’ha dirigit hui a la Conselleria de Justícia sol·licitant-li informació sobre les mesures adoptades i les que té previst adoptar per a garantir el bon funcionament i operativitat d’aquest nou organisme judicial.

Notícies relacionades