Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic investiga les actuacions que ha d’adoptar l’Administració autonòmica per a combatre la bretxa digital

Actualitat del Síndic

El Síndic investiga les actuacions que ha d’adoptar l’Administració autonòmica per a combatre la bretxa digital

27-03-2023
El Síndic investiga les actuacions que ha d’adoptar l’Administració autonòmica per a combatre la bretxa digital

El síndic de Greuges, Ángel Luna, ha iniciat una queixa d’ofici a fi d’investigar les actuacions que ha d’adoptar l’Administració autonòmica per a combatre la bretxa digital, la qual minva els drets de la ciutadania valenciana. A més, Luna vol conéixer si tota l’estructura del Consell ha adoptat mesures −i quines són aquestes− per a garantir que les persones que acudisquen a les oficines d’atenció i registre siguen ateses sense estar sotmeses a l’obtenció d’una cita prèvia.

El fenomen de la bretxa digital s’identifica amb la distància que existeix entre les persones, o els grups socials, quant al grau d’accés a les noves tecnologies de la informació, l’ús d’internet i d’aparells electrònics de comunicació, en concret ordinadors personals, telèfons i altres dispositius similars, i també les aplicacions dissenyades per a això. El principi d’accessibilitat als serveis electrònics ha de garantir la igualtat i la no-discriminació en l’accés de les persones usuàries. Unes administracions públiques que faciliten la connectivitat i l’accés a internet a la ciutadania, a més de la seua formació en competències digitals, resulten fonamentals per a reduir la bretxa digital.

En altres comunitats autònomes s’han aprovat decrets pels quals es creen registres de funcionariat públic habilitat i s’aproven reglaments d’organització, règim jurídic i funcionament per a l’assistència a les persones interessades en l’ús de mitjans electrònics.

No obstant això, tenint en compte la informació que apareix en el Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana, s’hi pot comprovar que no hi ha cap projecte normatiu relacionat amb el registre de funcionariat habilitat.

Més aviat al contrari, en les pàgines web d’algunes conselleries es recomana a la ciutadania utilitzar la cita prèvia, en particular en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i en la d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

D’altra banda, l’exigència de cita prèvia als ciutadans ha sigut objecte de nombroses queixes presentades davant aquesta institució. El Síndic ha estat recomanant que les persones que es dirigisquen a les oficines d’atenció i registre siguen ateses sense que hagen d’estar limitades ni subjectes a obtenir una cita prèvia. A més, a aquest efecte, el defensor insisteix que es donen les ordres corresponents a fi d’assegurar l’atenció presencial de la ciutadania dins dels paràmetres de normalitat que aquestes requereixen.

Així, aquesta institució manté que les administracions han de vetlar perquè les persones vulnerables a causa de la seua situació social o personal i les persones majors no hagen de relacionar-se obligadament per via electrònica amb les administracions quan han de formular sol·licituds, exercir drets i formalitzar les seues obligacions, ja que, en cas contrari, aquestes mesures obstaculitzen clarament el seu accés a serveis i prestacions.

En conseqüència, el Síndic ha decidit obrir una queixa d’ofici amb la finalitat d’investigar i supervisar les actuacions de l’Administració autonòmica que impedeixen eliminar la bretxa digital i saber què pensa fer per a solucionar-ho. Per això, sol·licitem que, en el termini d’un mes, Presidència de la Generalitat i la resta de conselleries en què s’organitza l’Administració del Consell ens remeten informes detallats i raonats sobre els punts següents, entre altres:

A Presidència de la Generalitat Valenciana, específicament:

  • Previsions per a elaborar i aprovar una estratègia de transició i acompanyament a la ciutadania no digitalitzada.

A la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, específicament:

  • Previsió temporal per a elaborar la normativa de creació i desenvolupament de la regulació del Registre de funcionariat habilitat de la Comunitat Valenciana.
  • Valorar la conveniència d’establir oficines d’assistència a la ciutadania, juntament amb les d’assistència en matèria de registres, per a atendre presencialment les necessitats telemàtiques de la ciutadania.

A la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:

  • Que raonen per què en el seu web recomanen usar el servei de cita prèvia, tenint en compte que una vegada desapareguda la urgència per raons de salut pública, el fet de mantenir-la sense motivació per als registres i altres oficines administratives (com s’està fent) vulnera l’ordenament jurídic aplicable.

A Presidència de la Generalitat Valenciana i a la resta de conselleries, que informen del següent:

  • Quines mesures recents s’han adoptat per a incrementar i desenvolupar l’atenció telefònica personalitzada, com a alternativa o complement de l’atenció presencial i telemàtica, i quins plans de xoc i reforç de personal tenen previstos per a assolir la normalització definitiva de l’atenció a la ciutadania.
  • Mesures adoptades amb l’objectiu de complir l’obligació d’assistència per a l’exercici dels drets i obligacions, a través de mitjans electrònics, de la ciutadania afectada per la bretxa digital i en situació de vulnerabilitat social (persones que, per la seua edat o situació personal o econòmica, no tenen suficients coneixements informàtics o no disposen de les eines necessàries), especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica, presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i obtenció de còpies autèntiques.
  • Si s’ha valorat i s’ha adoptat cap decisió respecte de la configuració o creació d’un canal alternatiu (telefònic, correu electrònic o presencial) per a deixar-hi constància de les dificultats que de vegades planteja la impossibilitat d’accedir a la seu electrònica.

Adjuntem la Resolució d’inici d’aquesta queixa d’ofici:11950315.pdf (elsindic.com)

 

Notícies relacionades