Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • L’Ajuntament de València accepta les recomanacions del Síndic per a millorar el funcionament del padró municipal

Actualitat del Síndic

L’Ajuntament de València accepta les recomanacions del Síndic per a millorar el funcionament del padró municipal

10-11-2023
L’Ajuntament de València accepta les recomanacions del Síndic per a millorar el funcionament del padró municipal

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, dona per conclosa la investigació sobre el funcionament de l’oficina d’empadronament de València, després de rebre la resposta de l’Ajuntament en què accepta totes les seues recomanacions.

El defensor del poble valencià va iniciar l’expedient per la falta de recursos humans i de mitjans necessaris de l’Administració local per a atendre els tràmits relacionats amb el padró municipal, així com per la ineficàcia i insuficiència del sistema de cita prèvia per a atendre les necessitats de la ciutadania. Una situació que era especialment onerosa en el cas de les persones majors o amb alguna discapacitat, i que dificultava directament l’accés a determinats serveis i prestacions públics.

En l’informe remés al Síndic, l’Ajuntament de València reconeixia la impossibilitat d’atendre la demanda en la prestació dels serveis derivats del padró municipal amb el personal de què disposava. Quant a la cita prèvia, també confirmava que la demanda era superior a l’oferta de cites, per la qual cosa desapareixia ràpidament, independentment del dia o el moment en què s’oferiren.

A la fi de setembre, Luna va recomanar al consistori que, a més de mantindre i assegurar l’atenció presencial, revisara el sistema d’atenció ciutadana mitjançant cita prèvia, de manera que resultara adequat i suficient a la demanda. Així mateix, aquesta institució instava que els procediments telemàtics del padró municipal foren més eficaços i que hi haguera major interconnexió entre les sol·licituds de la seu electrònica i l’aplicació de gestió del padró.

Les consideracions del Síndic han sigut expressament acceptades per l’Ajuntament de València, que ha concretat minuciosament l’increment de personal per a atendre la ciutadania, així com les mesures organitzatives i de caràcter tecnològic que ha implementat per a millorar el servei.

Consula la nostra actuació: 12024395.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades