Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic demana millorar la prestació de serveis públics obligatoris al Portell de la Moleta d’Alacant

Actualitat del Síndic

El Síndic demana millorar la prestació de serveis públics obligatoris al Portell de la Moleta d’Alacant

21-10-2021
El Síndic demana millorar la prestació de serveis públics obligatoris al Portell de la Moleta d’Alacant

El Síndic demana millorar la prestació de serveis públics obligatoris al Portell de la Moleta d’Alacant

L’associació de veïns Portell de la Moleta va presentar una queixa davant el Síndic de Greuges en què denunciava el deficient funcionament de diversos serveis públics. Abans d’acudir a aquesta institució, havia exposat aquesta situació a l’Ajuntament d’Alacant i no havia obtingut un resultat satisfactori.

En la seua resolució el Síndic de Greuges recorda que l’enllumenat públic, la recollida de residus, la neteja viària, el proveïment domiciliari d’aigua potable, l’accés als nuclis de població i la pavimentació de les vies públiques són serveis públics la prestació dels quals és obligatòria per a l’Ajuntament d’Alacant. En aquest sentit, els veïns tenen dret a exigir la seua prestació, ja que resulten indispensables per a garantir el dret a un habitatge digne.

Si bé és cert que les limitacions pressupostàries poden retardar o dificultar temporalment el finançament de les obres, també ho és que aquest ajornament no pot ser indefinit, ja que això significaria que la prestació dels serveis públics obligatoris es retardaria eternament.

En l’informe que l’Ajuntament d’Alacant remet al Síndic no es concreta quan s’iniciaran els treballs al Portell de la Moleta (polígon B) per a instal·lar l’enllumenat públic, pavimentar i retolar les vies públiques, subministrar aigua potable als habitatges, netejar i esbrossar tot el sector B i incrementar la vigilància policial a la zona.

Per tot el que hem exposat anteriorment, el defensor del poble valencià recomana al consistori alacantí que inicie com més prompte millor els treballs per a prestar de manera efectiva els serveis públics esmentats.

Consulteu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades