Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic recomana a l’Ajuntament de Finestrat que inspeccione una planta de residus de construcció

Actualitat del Síndic

El Síndic recomana a l’Ajuntament de Finestrat que inspeccione una planta de residus de construcció

05-10-2023
El Síndic recomana a l’Ajuntament de Finestrat que inspeccione una planta de residus de construcció

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, insta l’Ajuntament de Finestrat a comprovar la denúncia de l’Associació d’Afectats per la Planta de Residus de la Construcció en el Bulevard Comercial de Finestrat. Aquest col·lectiu, segons la queixa remesa al Síndic, fa anys que reclama a l’Ajuntament, sense èxit, que adopte mesures de control i vigilància de la mercantil que explota la planta de residus, i afig que aquesta instal·lació no compleix amb les mesures correctores per a evitar els núvols de pols i la contaminació atmosfèrica que s‘estableixen en la llicència mediambiental concedida en el seu moment.

L’Ajuntament de Finestrat no ha contestat la petició de l’informe del defensor del poble valencià, per la qual cosa aquesta institució no ha pogut contrastar els fets denunciats per l’associació i, per tant, part de la veracitat d’aquests i de la passivitat municipal a l’hora de resoldre les sol·licituds presentades.

En la seua resolució, Luna recorda l’obligació legal de l’Ajuntament de contestar els veïns “dins del termini, de manera expressa i motivada”, així com el deure legal de col·laborar amb el Síndic de Greuges, facilitar-li la informació sol·licitada i contestar les recomanacions, els suggeriments o els  recordatoris de deures legals efectuats.

El Síndic també indica en la seua resolució que l’obtenció de la llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat no pot ser entesa com una autorització genèrica per a realitzar l’activitat sense sotmetre’s a obligacions posteriors. Aquesta llicència imposa al titular de l’activitat l’obligació d’exercir-la acatant plenament les condicions i obligacions legals establides.

Finalment, el Síndic adverteix l’Ajuntament que, per a evitar les molèsties causades injustament als veïns afectats, la llei estableix que, amb audiència prèvia de l’interessat, es podrà declarar la clausura i el tancament del local, així com requerir l’adopció de mesures correctores que eviten les molèsties. I li recomana que, arribat el cas, adopte les mesures oportunes perquè es complisquen les condicions d’atorgament de la llicència ambiental concedida.

Consulta la nostra actuació: 11997711.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades