Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix a elaborar la norma perquè funcionaris en pràctiques puguen cobrar els triennis i sexennis reconeguts

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix a elaborar la norma perquè funcionaris en pràctiques puguen cobrar els triennis i sexennis reconeguts

21-10-2022
El Síndic urgeix a elaborar la norma perquè funcionaris en pràctiques puguen cobrar els triennis i sexennis reconeguts

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha reclamat a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que desenvolupe i aprove amb urgència la norma que regula les retribucions del personal docent que és nomenat funcionari en pràctiques, a fi d’esmenar la discriminació salarial que actualment existeix. El defensor també demana que se l’informe mensualment de l’estat de tramitació i que es valore informar favorablement l’efecte retroactiu d’aquesta norma.

Amb aquesta contundència s’ha pronunciat el Síndic quant a la desigualtat retributiva que perjudica aquells docents que, després de superar les fases d’oposició i concurs d’un procés selectiu, passen a ser nomenats «funcionaris en pràctiques» i, automàticament, deixen de percebre els triennis i sexennis que ja tenien reconeguts com a funcionaris interins.

La Conselleria d’Educació, davant de les reclamacions presentades per aquest motiu, ha resolt que la inexistència de desenvolupament reglamentari -que es prolonga des del 2010- impedeix el reconeixement de les referides retribucions durant el temps de pràctiques.

Una justificació que no convenç el Síndic, qui considera que s’ha vulnerat el dret a la igualtat retributiva i a una bona administració pel fet de no abonar uns complements retributius que els funcionaris de la Generalitat tenen reconeguts per llei.

Justament un mes després de l’inici de la investigació del Síndic, la Conselleria va acordar (el 29/06/22) iniciar el procediment d’elaboració de la norma per a reconéixer als docents en pràctiques l’abonament d’aquests complements; així ho va comunicar l’Administració educativa en un informe remés al defensor del poble valencià.

En aquest mateix informe l’Administració educativa detallava que, des de l’entrada en vigor de la nova llei de funció pública valenciana (d’abril de 2021), els docents en pràctiques han presentat 280 reclamacions davant de la Conselleria, han interposat 37 recursos contenciosos administratius davant dels jutjats i han rebut 5 sentències condemnatòries per l’abonament de triennis i sexennis i una sentència estimatòria parcial, en què només es reconeix l’abonament de triennis.

Podeu consultar la resolució del Síndic sobre aquest assumpte en l’enllaç següent:11889368.pdf (elsindic.com)

 

Notícies relacionades