Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic urgeix l’Ajuntament del Campello a mantindre la xarxa de clavegueram en la urbanització Alkabir

Actualitat del Síndic

El Síndic urgeix l’Ajuntament del Campello a mantindre la xarxa de clavegueram en la urbanització Alkabir

01-02-2024
El Síndic urgeix l’Ajuntament del Campello a mantindre la xarxa de clavegueram en la urbanització Alkabir

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, s’ha dirigit a l’Ajuntament del Campello per a recomanar-li que pose en marxa les mesures necessàries per a fer un «manteniment ordinari i periòdic» de la xarxa de clavegueram en el tram de la urbanització Alkabir i així eliminar les molèsties que estan patint els veïns. Així mateix, també l’urgeix a iniciar procediments sancionadors a aquells que aboquen productes prohibits a la xarxa de clavegueram.

La intervenció del defensor del poble valencià en aquest assumpte es va iniciar després de rebre la queixa d’una ciutadana que denunciava la falta de resposta del consistori a les seues reclamacions pels problemes de manteniment i neteja del clavegueram municipal en la zona de la urbanització Alkabir. L’afectada sol·licitava a l’Ajuntament una inspecció dels fets i una actuació efectiva per a evitar abocaments d’aigües residuals en els garatges de la comunitat.

Durant la tramitació de l’expedient de queixa, l’Administració local finalment va contestar a la ciutadana (amb retard). Un mes més tard, va remetre informe al Síndic en els mateixos termes que a la interessada. L’Ajuntament reconeixia que, encara que és una competència municipal, no s’estava duent a terme de manera adequada el manteniment del clavegueram de la zona.

Igualment, informava que, tot i la prohibició municipal d’abocar en la xarxa de clavegueram qualsevol producte que no siguen aigües residuals, s’havia detectat a vegades que algunes de les empreses situades en el polígon industrial el Mesell duien a terme aquest tipus de pràctica. L’Ajuntament també afegia que no sempre s’aconsegueix identificar l’infractor, però que s’adopten mesures sancionadores per a evitar, en la mesura del possible, l’abocament de qualsevol producte prohibit a la xarxa de clavegueram.

En la resolució, el Síndic insisteix en la responsabilitat de l’Ajuntament de garantir una gestió eficient del sistema de clavegueram de manera que els residents tinguen accés a serveis de sanejament públics de qualitat i a un entorn saludable.

En aquest sentit, Luna recomanava la implementació de les mesures següents:

Desenvolupar un pla integral de manteniment per a la xarxa de clavegueram amb avaluacions periòdiques.
Implementar un programa de manteniment preventiu.
Proporcionar capacitació al personal i disponibilitat de recursos adequats.
Implementar mesures per a previndre la introducció de materials no adequats en la xarxa de clavegueram.
Mantindre una comunicació eficaç amb les empreses i els veïns afectats.
Assignar recursos financers adequats per al manteniment regular.

Consulta el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte: 12059455.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades