Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Els defensors reivindiquen el seu paper com a garants del dret d’accés a la informació i en pro de la cultura de la transparència

Actualitat del Síndic

Els defensors reivindiquen el seu paper com a garants del dret d’accés a la informació i en pro de la cultura de la transparència

04-10-2017
Els defensors reivindiquen el seu paper com a garants del dret d’accés a la informació i en pro de la cultura de la transparència

El síndic de greuges, José Cholbi, i els seus adjunts, Ángel Luna i Carlos Morenilla, han participat durant els dies 3 i 4 d’octubre en les XXXII Jornades de Coordinació de Defensors del Poble, organitzades enguany per la Valedora do Pobo (­nom que rep la defensora gallega) al Parlament de Galícia a Santiago de Compostel·la.

En aquesta edició, el tema central de debat ha sigut la transparència, el dret d’accés a la informació pública i el paper dels defensors del poble pel que fa a la protecció i als avanços d’aquests drets. No és un tema nou per a les institucions de defensors del poble. Els informes anuals de les defensories posen de manifest la important funció de defensa del dret d’accés a la informació pública fins i tot molt abans de l’aprovació de la Llei de transparència (2013). És per això que es consideren institucions idònies i imprescindibles per a assumir i exercir les funcions de control de l’eficàcia d’aquests drets, com també les de promoció i divulgació de la cultura de la transparència.

L’adjunt primer, Ángel Luna, ha posat de manifest durant la seua intervenció la necessitat de crear una autèntica cultura civicoadministrativa sobre transparència. Sobre aquesta qüestió ha assegurat que “és vital que es facilite plenament l’accés a la informació pública, però que, alhora cal evitar la manipulació i l’abús d’aquest dret”.

El defensor del poble de la Comunitat Valenciana, juntament amb els seus homòlegs, han consensuat una quinzena de conclusions que s’han presentat hui en el transcurs de les jornades. En l’exposició de les conclusions ha participat el tècnic del Síndic Miguel Ángel Blanes i entre les propostes dirigides a les administracions públiques destaca la de reconéixer el dret d’accés a la informació pública com un dret fonamental i, en tot cas, com un dret autònom que estiga dotat d’una protecció jurídica efectiva i adequada a través de mitjans i instruments ràpids, àgils i eficaços.

Així mateix, els defensors consideren necessari que Espanya ratifique el Conveni del Consell d’Europa sobre Accés als Documents Públics, ja que aquest es va aprovar en 2009 i des de llavors està pendent la seua ratificació. De la mateixa manera, urgeixen que s’aprove el Reglament de desplegament de la Llei de transparència a fi de resoldre dubtes i perfeccionar alguns articles de la mencionada llei (aprovada al desembre de 2013, i quasi quatre anys després segueix sense aprovar-se el reglament).

Respecte dels consells de transparència de nova creació que tenen competència per a resoldre reclamacions en matèria d’accés a la informació, els defensors consideren oportú reforçar els mitjans a fi d’aconseguir el compliment efectiu de les seues resolucions.

En les Jornades han participat els representants de les oficines següents: Valedor do Pobo, Ararteko, Defensor del Poble andalús, Defensor del Poble de Navarra, Síndic de Greuges de Catalunya, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Diputado del Común de Canàries, Procurador del Común de Castella i Lleó i el Defensor del Poble estatal.

Consulteu el contingut de les conclusions de les jornades.

Notícies relacionades