Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Instem Justícia a «tramitar i resoldre urgentment» una sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Unions de Fet presentada a Castelló

Actualitat del Síndic

Instem Justícia a «tramitar i resoldre urgentment» una sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Unions de Fet presentada a Castelló

07-10-2021
Instem Justícia a «tramitar i resoldre urgentment» una sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Unions de Fet presentada a Castelló

El 8 de març de 2021, una veïna de Castelló va sol·licitar la inscripció en el Registre d’Unions de Fet de la Comunitat Valenciana. En no rebre resposta de l’Administració, al maig va presentar una queixa davant del Síndic de Greuges.

Després de sol·licitar-li informació sobre aquest assumpte, al mes de juliol la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública va contestar al Síndic i li comunicà que la Direcció Territorial de Castelló estava tramitant les sol·licituds presentades al mes de novembre de l’any 2020. Així mateix, hi indicava que els retards en la tramitació d’aquests expedients estaven causats per les limitacions de personal, l’augment de les sol·licituds i la complexitat dels expedients, i concloïa que lamentaven la demora en aquest procediment.

El Síndic, per la seua banda, recorda en la seua resolució que, d’acord amb la normativa reguladora d’unions de fet a la nostra Comunitat, el termini per a inscriure la unió de fet en el Registre d’Unions de Fet formalitzades a la Comunitat Valenciana és de tres mesos i que aquesta inscripció es produirà mitjançant resolució de l’òrgan competent per a la gestió d’aquest Registre. Per això, ha instat la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques a «tramitar i resoldre urgentment» la sol·licitud d’inscripció presentada per la ciutadana.

Consulteu la nostra resolució.

Consulta una altra resolució del Síndic sobre la mateixa problemàtica a Castelló.

Notícies relacionades