Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Investiguem l’atenció als menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

Actualitat del Síndic

Investiguem l’atenció als menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

04-06-2018
Investiguem l’atenció als menors estrangers no acompanyats a la Comunitat Valenciana

El nombre de menors estrangers no acompanyats (MENA) que arriba a la Comunitat Valenciana no ha parat d’augmentar. Si durant l’any 2016 es va prestar atenció a un total de 156 menors, un any més tard, i segons dades de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, van ser 317 els MENA atesos pel sistema de protecció autonòmic, majoritàriament en centres de recepció i centres d’acollida. Tan sols 13 d’aquests menors van ser derivats a acolliment familiar. En tot cas, es tracta d’un augment exponencial que preocupa el  Síndic de Greuges, el qual acaba de fer pública una investigació en què analitza i revisa la resposta institucional que s’ofereix a aquests menors.

Una de les principals conclusions que extrau el defensor autonòmic de la seua investigació és que la migració dels MENA no pot continuar sent considerada un fenomen circumstancial segons la seua major o menor afluència, sinó que hem d’assumir-la com un factor estructural que no cessarà i que requereix una planificació i intervenció diferenciada que atenga les seues necessitats específiques: molts d’aquests menors no tenen referents familiars, desconeixen l’idioma i l’entorn, i de vegades són víctimes de l’explotació.

Un altre dels temes abordats en la investigació és la sobreocupació dels recursos residencials. Per al Síndic, una part del problema estaria en el coll de botella que es forma en els centres de recepció, la porta d’entrada de tot menor – ja siguen estrangers o no- al sistema de protecció. Allà es prepara la documentació i s’elabora l’informe de diagnòstic per a posteriorment derivar el menor al recurs més adequat. Actualment hi ha 314 places en aquests centres i el termini màxim legal d’estada en aquest recurs és de 45 dies, un termini que quasi sempre s’incompleix, ja que arriben a romandre-hi fins a sis mesos.

SUPORT PSICOLÒGIC I LLUITA CONTRA EL TRÀFIC DE PERSONES

En la seua resolució el Síndic remarca “l’extrema duresa” del trajecte migratori que han protagonitzat algun d’aquests menors no acompanyats que “arrisquen les seues vides i es troben obligats a posar-se a les mans de traficants, amb tot el que això comporta”. És per això que Cholbi reclama protocols d’actuació –inexistents en l’actualitat- per a atendre les necessitats psicològiques i emocionals d’aquests menors derivades de vivències traumàtiques prèvies. A més, el Síndic urgeix a actuar amb més contundència i coordinació administrativa a fi d’identificar i combatre les xarxes de tràfic de persones a través de les quals arriba un nombre considerable de menors.

EXTUTELATS I ESCASSES PETICIONS D’ASIL ENTRE ELS MENA

L’informe del Síndic també posa el focus en els MENA que arriben a la majoria d’edat. El seu futur es torna encara més incert i de la nit al dia s’enfronten en solitari a la renovació de la seua autorització de residència que caduca automàticament en complir els 18 anys. Es tracta d’un tràmit ple de dificultats a causa dels requisits que se’ls exigeixen, de les demores del procés  o, en el pitjor dels casos, de la no-obtenció del document, que deixa el jove extutelat  als llimbs, és a dir, en una situació d’absoluta desprotecció i vulnerabilitat.

D’altra banda, resulten sorprenents per al defensor autonòmic les escasses peticions d’asil de menors al nostre país. Segons dades d’Eurostat, entre el gener i l’octubre de 2017 Espanya va acumular 26.000 peticions d’asil i solament 30 corresponien a menors estrangers no acompanyats. Una dada que contrasta amb les d’altres països (p. ex. a Alemanya se’n van presentar 35.935 i a Itàlia 6.020) i que evidencia una disfuncionalitat respecte de la qual cal aprofundir més, ja que podria encobrir situacions de desprotecció evidents que vagen en contra dels menors i que els col·loque en una situació de risc innecessària.

En aquest sentit, el Síndic demana al Consell que eleve aquesta qüestió al Govern espanyol, i particularment al Ministeri d’Assumptes Exteriors, a fi que les institucions diplomàtiques i consulars dels països d’origen d’aquests menors ubicades en territori valencià actuen d’acord amb les obligacions internacionals i amb la diligència que exigeix el suprem interés del menor.

Vegeu el contingut íntegre de la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades