Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • La Pobla de Vallbona accepta la recomanació del Síndic sobre l’adjudicació de vacants després de la queixa d’una embaraçada

Actualitat del Síndic

La Pobla de Vallbona accepta la recomanació del Síndic sobre l’adjudicació de vacants després de la queixa d’una embaraçada

16-02-2023
La Pobla de Vallbona accepta la recomanació del Síndic sobre l’adjudicació de vacants després de la queixa d’una embaraçada

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha rebut la contestació de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona en la qual accepta la recomanació del defensor en relació amb una queixa sobre discriminació per maternitat en l’accés a l’ocupació pública. Finalment, la interessada que va presentar la queixa davant el defensor del poble valencià ha pogut prendre possessió com a funcionària interina de la plaça vacant oferida.

L’actuació del Síndic es va iniciar a mitjan desembre passat, quan una ciutadana que integrava una borsa de treball de l’Ajuntament esmentat va presentar una queixa en aquesta institució perquè considerava que estava sent discriminada en l’accés a la funció pública a causa de la seua maternitat i que el consistori no contestava els seus escrits en què denunciava aquesta situació.

El relat es remunta a començament del mes de novembre, quan des de l’Ajuntament es posaren en contacte telefònicament amb l’afectada per a proposar-li el nomenament d’una vacant amb incorporació l’1 de desembre. No obstant això, després d’indicar la seua voluntat d’ocupar la plaça i informar del seu avançat estat de gestació i de la seua pròxima baixa de maternitat, li van negar verbalment el dret a prendre’n possessió i li van indicar que hauria de presentar justificant per a no perdre la seua posició en la borsa. La interessada, com que no va tenir més notícies del lloc oferit, va presentar per registre dos escrits a aquesta Administració en què s’interessava per la seua situació, per als quals no va rebre resposta.

En la seua resolució el Síndic censura l’actuació de l’Ajuntament, el qual, després de més de tres mesos, no havia contestat als escrits presentats per l’afectada. Aquest silenci que estava generant clarament una situació d’incertesa i indefensió a la interessada i posava en qüestió el principi d’igualtat en el procés d’adjudicació de vacants.

Luna subratlla que la discriminació per embaràs o maternitat es considera discriminació directa per raó de sexe, ja que s’entén com un tracte desfavorable cap a les dones, tant si estan embarassades com per qualsevol situació relacionada o derivada de l’embaràs o la maternitat.

Per tot això, el Síndic va instar l’Ajuntament que revisara el procés de cobertura dels llocs oferits a fi de poder descartar que s’haguera produït algun tipus de discriminació per maternitat en l’adjudicació de vacants. La resposta de l’Administració no es va fer esperar. Un informe municipal confirmava l’acceptació de les recomanacions i comunicava que s’havia nomenat la interessada com a funcionària interina en la plaça vacant esmentada.

Consulteu la nostra actuació:

Notícies relacionades