Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Luna insta el Consell a crear en els registres oficines d’assistència a la ciutadania per a evitar la bretxa digital

Actualitat del Síndic

Luna insta el Consell a crear en els registres oficines d’assistència a la ciutadania per a evitar la bretxa digital

29-09-2023
Luna insta el Consell a crear en els registres oficines d’assistència a la ciutadania per a evitar la bretxa digital

“La utilització per part de l’Administració dels mitjans telemàtics no pot suposar una pèrdua de drets, ni constituir-se com una nova forma de desigualtat, discriminació i exclusió per a determinats col·lectius socials i persones que no disposen de mitjans electrònics suficients, ni de coneixements específics o recursos necessaris per a relacionar-se electrònicament amb les diferents administracions públiques”, assenyala el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna.

En aquest sentit, i fruit de la investigació d’ofici iniciada per aquesta institució per a conéixer què està fent l’Administració autonòmica per a eliminar la bretxa digital, el Síndic reclama al Consell que elimine definitivament la cita prèvia obligatòria com a requisit en les relacions presencials dels ciutadans amb l’Administració. De la mateixa manera, sol·licita que es donen les ordres oportunes per a assegurar l’atenció presencial dels ciutadans dins dels paràmetres de normalitat que aquests requereixen.

Així mateix, el Síndic insta a impulsar en el termini legal més breu possible, la tramitació del projecte de Decret del Consell, pel qual es regula l’atenció a la ciutadania en els registres i les oficines d’assistència de l’Administració i el Sector Públic Instrumental de la Generalitat, que ja existeix en altres comunitats autònomes. Així s’esmenarà la “inactivitat reglamentària” que genera desigualtats.

A més, Luna demana que es procedisca a crear el Registre de funcionaris habilitats de la Generalitat, per tal d’assistir aquelles persones que ho necessiten a realitzar tràmits electrònics d’identificació, autenticació i signatura en el seu nom. Sobre això, aquesta institució ha comprovat que en el Portal de Transparència de la Generalitat no consta que s’haja iniciat cap projecte normatiu relacionat amb el registre de funcionaris habilitats.

En la seua resolució, Luna posa l’accent en el fet que es pare atenció especial a la ciutadania afectada per la bretxa digital i en situació de vulnerabilitat social: persones que, per la seua edat, diversitat funcional, situació d’exclusió personal, cultural o econòmica no tenen les eines necessàries o els coneixements informàtics suficients.

Finalment, cal assenyalar que les conselleries consultades (les que a l’inici d’aquest procediment de queixa es denominaven d’Igualtat i Polítiques Inclusives; Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic; d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; i Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica), mantenen o recomanen la cita prèvia.

Consulta la nostra actuació: 12007864.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades