Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Luna reprova la Conselleria per eludir la seua responsabilitat de liderar el sistema de protecció dels XXA en situació de risc

Actualitat del Síndic

Luna reprova la Conselleria per eludir la seua responsabilitat de liderar el sistema de protecció dels XXA en situació de risc

11-01-2024
Luna reprova la Conselleria per eludir la seua responsabilitat de liderar el sistema de protecció dels XXA en situació de risc

La Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge rebutja coordinar la labor dels ajuntaments i unificar models de recopilació de dades, encara que accepta altres recomanacions del Síndic

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha tancat la investigació realitzada per aquesta institució per a diagnosticar la realitat social i administrativa sobre les situacions de risc en la infància i l’adolescència a la Comunitat Valenciana i com l’aborden els serveis socials, tant a nivell autonòmic com des de les entitats locals.

En l’informe remés per la llavors Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives durant la tramitació de la queixa s’assenyalava que l’Administració autonòmica només compta amb les dades aportades des dels Equips Específics d’Atenció a la Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA), però no amb els dels equips d’atenció bàsica municipals.

En aquest sentit, Luna va recomanar a la Conselleria que assumira la seua responsabilitat de coordinació i d’obtenció de dades no sols dels equips autonòmics (EEIIA), sinó també dels municipals (Atenció Primària Bàsica). Una recomanació que l’actual Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, en resposta remesa en data 18 d’octubre de 2023, no accepta, ja que entén que no té competències per a obligar les entitats locals a utilitzar un model unificat d’informació per a atenció primària bàsica.

No obstant això, el Síndic argumenta que la Conselleria no pot eludir la responsabilitat d’obtindre les dades necessàries per a avançar en el disseny unificat d’accions per a previndre i atendre xiquets, xiquetes i adolescents (XXA) que puguen trobar-se en situació de risc, al·legant que la competència en aquesta intervenció correspon a les entitats locals; perquè només així podria conéixer el grau d’eficàcia d’aquestes intervencions i si hi ha necessitats que no estan cobertes en les entitats locals i que impedeixen millorar la seua eficàcia.

“És la facultat de coordinació de l’activitat de les corporacions locals per part de la comunitat autònoma la que permetrà previndre les possibles disfuncions en el sistema. Aquesta coordinació ha de desenvolupar-se tant en el disseny dels criteris i la planificació dels programes que cal realitzar per a l’atenció a la infància i l’adolescència, com en el suport financer  a aquests, en l’aportació de protocols d’actuació, en la recopilació de dades sobre la seua implementació, i en la supervisió i avaluació de la qualitat dels serveis prestats”, assenyala el Síndic en la resolució amb què tanca aquesta queixa d’ofici.

D’altra banda, aquesta institució entén que una de les tasques bàsiques de la Conselleria és establir processos de recopilació de dades unificades i desagregades que permeten el disseny de polítiques de protecció a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, cosa que no té per què afectar l’autonomia competencial que corresponga a altres administracions locals o autonòmiques.

Així mateix, el Síndic de Greuges va dirigir una altra sèrie de recomanacions, en la seua resolució de consideracions de l’11 de setembre de 2023, que han sigut acceptades per la Conselleria.

Adjuntem la resolució de tancament d’aquest expedient, que conté tant totes les nostres recomanacions com la resposta de la Conselleria a aquestes.

12029382.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades