Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Recomanem augmentar els mitjans i el pressupost del programa de transició que atén els joves tutelats quan arriben a la majoria d’edat

Actualitat del Síndic

Recomanem augmentar els mitjans i el pressupost del programa de transició que atén els joves tutelats quan arriben a la majoria d’edat

15-07-2021
Recomanem augmentar els mitjans i el pressupost del programa de transició que atén els joves tutelats quan arriben a la majoria d’edat

A meitat del mes de març vam obrir una investigació per a conéixer la suficiència dels recursos de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinats a oferir una atenció integral als joves que arriben a la majoria d’edat i estan tutelats per la Generalitat Valenciana.

Entre les conclusions que detallem en la nostra resolució destaquen:

La insuficiència de llars i places

El nombre de llars i places existents en els programes de suport a la vida independent no és suficient per a atendre les sol·licituds presentades per joves que cada any causen baixa en el
sistema (la Conselleria va admetre una llista d’espera el 31 de desembre de 2020 de 73 sol·licituds). També són clarament escasses les unitats externes de suport, conegudes amb el nom de MENTORA.

Per això, demanem a la Conselleria que augmente els mitjans materials i personals, i també els pressupostos, a fi de dotar adequadament aquests programes de transició a la vida independent per a aquests joves que estrenen majoria d’edat.

Escasses sol·licituds de Renda Valenciana d’Inclusió

Hem observat que les sol·licituds presentades són molt inferiors al nombre de menors que causen baixa en el sistema de protecció després d’arribar a la majoria d’edat. Així, d’un total de 275 joves que arriben a la majoria d’edat s’han tramitat únicament 122 sol·licituds i, el que resulta més preocupant, només 42 d’aquestes sol·licituds havien sigut concedides.

Des del Síndic instem a tramitar i resoldre amb urgència els expedients de Renda Valenciana d’Inclusió d’aquests joves, com també els programes d’inclusió i itineraris d’inserció laboral que conformen aquesta prestació en favor dels joves. Igualment, entenem que aquestes persones han de tenir accés prioritari als recursos normalitzats, entre d’altres, als programes de foment de l’ocupació i d’inserció sociolaboral, a les ajudes per al lloguer d’habitatges i a qualsevol altra prestació o ajuda pública que puga contribuir al desenvolupament de la independència personal.

Respecte de la RVI, hem suggerit a la Conselleria que modifique la normativa vigent i que incloga el col·lectiu de joves que participen en programes de transició a la vida independent i emancipació dins dels supòsits en els quals seria possible la tramitació pel procediment d’urgència d’aquesta prestació.

Si voleu més informació sobre la nostra actuació, consulteu el document íntegre.

Notícies relacionades