Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Sagunt es compromet amb el Síndic a eximir de l’impost de circulació les persones que acrediten la discapacitat amb el certificat de la Seguretat Social

Actualitat del Síndic

Sagunt es compromet amb el Síndic a eximir de l’impost de circulació les persones que acrediten la discapacitat amb el certificat de la Seguretat Social

22-07-2019
Sagunt es compromet amb el Síndic a eximir de l’impost de circulació les persones que acrediten la discapacitat amb el certificat de la Seguretat Social

El síndic de greuges e. f. de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha aplaudit la decisió adoptada per l’Ajuntament de Sagunt de buscar una fórmula legal que permeta que les persones que acrediten la discapacitat amb el certificat de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) puguen gaudir dels beneficis fiscals a què tenen dret, com ara l’exempció de l’impost de circulació.

L’actuació del defensor valencià es va iniciar el passat mes de març en rebre la queixa d’un veí a qui l’Ajuntament de Sagunt havia denegat l’exempció d’impostos sobre vehicle de tracció mecànica per discapacitat. El consistori argumentava que el certificat de discapacitat de la Conselleria d’Igualtat caducava abans de la data de meritació de l’impost i, encara que l’afectat també va aportar el certificat de l’INSS d’incapacitat permanent en el grau d’absoluta per a qualsevol treball, l’Ajuntament es negava a acceptar aquest document com a acreditació de la seua discapacitat.

Lamentablement, no és l’únic expedient tramitat pel Síndic sobre aquesta problemàtica. Aquesta institució ha rebut queixes semblants de ciutadans que resideixen en diversos municipis de la Comunitat Valenciana i que s’enfronten a la mateixa trava: el seu ajuntament no els reconeix la resolució de l’INSS com a document acreditatiu de la seua discapacitat. Si a aquest obstacle burocràtic afegim les demores que arrossega la Conselleria per a resoldre el grau de discapacitat, el resultat es tradueix en una situació d’incertesa i de bucle constant en què es vulneren els drets de les persones amb discapacitat.

En totes aquestes situacions el Síndic adverteix als ajuntaments afectats que, segons la normativa vigent (art. 4.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa són considerades persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%.

En el cas de l’Ajuntament de Sagunt, el Síndic l’instava a acceptar les resolucions d’incapacitat permanent en els graus d’absoluta, total o de gran invalidesa com a certificats de minusvalidesa amb un grau igual o superior a un 33 %. El consistori ha acceptat aquesta petició, cosa que es plasmarà en la modificació que farà en la seua ordenança.

Vegeu la resolució del Síndic sobre aquest assumpte.

Notícies relacionades