Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El síndic censura que no hi haja dades del nombre de menors de 14 anys que cometen delictes ni protocols de prevenció

Actualitat del Síndic

El síndic censura que no hi haja dades del nombre de menors de 14 anys que cometen delictes ni protocols de prevenció

04-04-2024
El síndic censura que no hi haja dades del nombre de menors de 14 anys que cometen delictes ni protocols de prevenció

Luna insta la Conselleria de Serveis Socials a arreplegar estadístiques i a prestar especial atenció a la prevenció de conductes de violència intrafamiliar, contra la llibertat sexual i l’assetjament escolar

(04/04/2024). El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, manifesta que s’està desatenent l’atenció socioeducativa dels menors de 14 anys que cometen accions delictives, i són inimputables atesa la seua edat. Així conclou el Síndic la investigació d’ofici sobre l’atenció que rep aquest col·lectiu, en què assenyala que no s’està prioritzant la prevenció amb aquests menors en conflicte amb la llei i que són escasses les intervencions amb ells, amb la finalitat de la seua adequada socialització.

Luna insta la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge a arreplegar dades estadístiques sobre la incidència (i reincidència) dels casos de menors de 14 anys amb conductes delictives que estiguen sent atesos pels equips d’atenció primària bàsica municipals, pels equips específics de la Conselleria i pel Servei d’atenció a abusos a xiquets, xiquetes i adolescents, després de la notificació per part de Fiscalia. Un pas previ imprescindible per a poder planificar i organitzar recursos i protocols específics d’actuació amb aquests xics i xiques.

La mateixa Conselleria de Serveis Socials, ha informat el Síndic durant la tramitació d’aquesta queixa d’ofici que no disposa d’un registre específic del nombre de menors de 14 anys que cometen accions delictives derivats pel Ministeri Fiscal a les direccions territorials en els últims tres anys.

Així mateix, el Síndic exigeix que es potencien les actuacions preventives i que s’incidisca en els factors de risc que originen l’exclusió i els conflictes amb la llei, les dificultats d’adaptació i els problemes de conducta de les persones menors d’edat. A més, planteja que, en aquesta mena d’actuacions, es preste especial atenció a la prevenció de la violència intrafamiliar, les conductes contra la llibertat sexual i en el camp de l’assetjament escolar.

Per a potenciar aquestes mesures, Luna planteja que s’elabore un Pla de prevenció de la delinqüència juvenil amb la participació d’unes altres conselleries amb competències en infància i adolescència com ara Educació, o Sanitat, i també dels cossos especialitzats de la Policia (Grup de menors).

D’altra banda, el Síndic suggereix que s’intensifique el finançament d’actuacions/programes dirigits específicament a xiquets i xiquetes menors de 14 anys que cometen accions delictives i a les seues famílies. De la mateixa manera, també proposa augmentar la formació dirigida als professionals dels serveis socials dels ajuntaments, que estiga enfocada a la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents menors de 14 anys que cometen accions delictives, i amb les seues famílies, com també a la prevenció d’aquesta mena de conductes.

Finalment, cal destacar que la Conselleria es va comprometre amb el Síndic de Greuges a preparar un protocol per a la intervenció de les entitats locals amb xiquets, xiquetes i adolescents davant de situacions de risc, en resposta a una Resolució d’una queixa d’ofici anterior. Aquesta institució insisteix que, en aquest document, haurien de reflectir-se igualment les actuacions que cal dur a terme en el cas de menors de 14 anys que cometen conductes considerades com a delictes. Per això, considera necessari que l’administració competent en la protecció a la infància i l’adolescència a la Comunitat Valenciana impulse les actuacions que s’han d’implementar des de l’àmbit comunitari per a intervindre amb els menors de 14 anys que cometen accions delictives i la seua prevenció. I que això es faça en coordinació amb unes altres administracions.

Vegeu resolució: 12074158.pdf (elsindic.com)

Notícies relacionades