Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • Resolució del Síndic per a la substitució del personal no docent que atén alumnes amb necessitats educatives especials

Actualitat del Síndic

Resolució del Síndic per a la substitució del personal no docent que atén alumnes amb necessitats educatives especials

20-12-2018
Resolució del Síndic per a la substitució del personal no docent que atén alumnes amb necessitats educatives especials

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, s’ha dirigit a la Conselleria d’Educació i a la de Justícia i Administracions Públiques per a plantejar-los una sèrie de millores en relació amb la dotació de personal de suport que atén l’alumnat amb necessitats educatives especials en els centres públics de la Comunitat Valenciana.

L’origen d’aquesta investigació és la queixa presentada per la Confederació d’AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya davant del defensor valencià al juny de 2018. En el seu escrit es denunciaven les llargues demores a l’hora de cobrir les baixes d’educadors/es d’educació especial i hi esmentaven especialment la situació dels centres CEIP Fernando de Loaces d’Orihuela i els CEIP Cavite i Jaume Balmes de València. La Confederació subratllava en el seu escrit de queixa que l’absència d’educadors en els centres perjudica seriosament els menors afectats, qui, en massa casos, no poden assistir amb normalitat a les seues classes ni poden dur a terme els programes d’autonomia, de manera que perden oportunitats d’aprenentatge.

SUBSTITUCIÓ DE PERSONAL NO DOCENT

Des de la institució del defensor del poble valencià hem insistit en nombroses resolucions sobre la necessitat d’esmenar les deficiències detectades en l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Aquesta vegada, una de les qüestions que aborda la resolució del Síndic és la dels llargs processos administratius que transcorren a l’hora de dotar o substituir el personal no docent que atén aquest alumnat.

Segons el parer del Síndic, els canvis que s’han introduït enguany per a pal·liar aquesta situació no sembla que estiguen donant els resultats esperats i proposa a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques que duga a terme una modificació legal per a agilitzar els processos de substitució i dotació de tot el personal de suport que atén alumnes amb necessitats educatives especials. Concretament, Cholbi demana que el termini màxim per a substituir aquests professionals no supere els dos dies lectius.

CONTINUÏTAT I FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS

Des de la Confederació Gonzalo Anaya també s’insistia en la necessitat de garantir la continuïtat dels professionals d’educació especial interins, tant en aula ordinària com en la de Comunicació i Llenguatge, a fi de facilitar l’entorn estructurat que aquests alumnes necessiten, reforçar les metodologies de treball i fomentar els vincles afectius. Per a això, el Síndic ha sol·licitat a l’Administració autonòmica que aplique al col·lectiu de fisioterapeutes i educadors que presten els seus serveis amb menors amb necessitats educatives especials un protocol semblant al que s’ha adoptat per al personal interí del cos de mestres (que facilita la permanència interina en el lloc). 

Així mateix, durant el transcurs de la queixa el Síndic també s’ha interessat per la formació que reben aquests professionals a fi de mantindre actualitzades les seues competències. És per això que ha demanat a Educació que li remeta els cursos formatius, tant genèrics com específics, programats per al 2018 i 2019 per a aquest col·lectiu d’empleats públics.

La resolució del Síndic sobre aquest assumpte està publicada en la nostra web.

 

Notícies relacionades