Actualitat

  • Inici >
  • Actualitat >
  • El Síndic va tramitar durant l’últim any 804 queixes per contaminació acústica

Actualitat del Síndic

El Síndic va tramitar durant l’últim any 804 queixes per contaminació acústica

17-01-2018
El Síndic va tramitar durant l’últim any 804 queixes per contaminació acústica

Sorolls procedents de bars, terrasses, botellons, discoteques, fàbriques, maquinària, tràfic de vehicles, estacions de tren, aeroports, casals fallers, barraques, carpes de festes,  campanars, fins dels propis veí contigus; aquestes són les fonts generadores de molèsties acústiques més recurrents d’acord amb les queixes que la ciutadania fa arribar al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

El soroll o la contaminació acústica constitueix un dels motius més importants de queixes que rep el defensor del poble valencià diàriament, així ho demostren les 804 queixes tramitades per aquesta institució durant l’any 2017. Una problemàtica que ha generat 74 resolucions emeses pel Síndic recomanant a les administracions adoptar totes les mesures protectores que siguen necessàries per a pal·liar l’impacte que provoquen els sorolls.

Els dictàmens del Síndic estan en total sintonia amb els pronunciaments dels tribunals de justícia espanyols així com amb l’última sentència del Tribunal de Drets Humans De de 16 de gener de 2018. La contaminació acústica per damunt dels límits legals incideix perniciosament sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, a la protecció de la salut, a un medi ambient adequat i a una vivenda digna. Aqueix soroll no desitjat i nociu, junt amb les vibracions que provoca, pot arribar a pertorbar la qualitat de vida de les persones afectades i més quan aqueix soroll invadeix el seu espai més íntim i privat, el domicili.

Una altra advertència que llança el defensor del poble valencià en les seues resolucions és que la passivitat municipal davant dels efectes perjudicials per a la salut provocats per la contaminació acústica pot generar la responsabilitat patrimonial per funcionament anormal, amb la consegüent obligació d’indemnitzar els danys i perjuís (físics, psicològics i morals) que se’ls poguera causar als veïns afectats.

El Síndic recorda que les Administracions públiques tenen l’obligació d’actuar enfront d’aquesta vulneració de drets. Per a exercir aquest deure legal irrenunciable, els ajuntaments compten amb distintes ferramentes administratives que van des de sancions econòmiques fins a la clausura de les activitats. Sobre aquest aspecte, Cholbi considera que l’Administració ha de ser més activa i eficaç a l’hora d’inspeccionar les activitats sorolloses en el control posterior del compliment de les mesures correctores exigides. Ja que els ciutadans sovint es dirigeixen al Síndic denunciant l’incompliment de les ordes de cessament d’activitat. I és que, tal com el Síndic ve manifestant en les seues resolucions “l’Administració ha d’evitar aquelles situacions en què resulta més rendible anar pagant unes sancions de reduït import que respectar el límit màxim de decibels permesos i complir l’horari de tancament.”

Finalment, aquesta institució també considera imprescindible conscienciar a la ciutadania del seu deure de respectar els drets de les altres persones, entre els que està el dret al descans.

Actualment, el Síndic està tramitant una investigació d’ofici sobre la contaminació acústica generada per l’oci nocturn (bars, discoteques, terrasses i pràctica de botelló) en la ciutat de València que farà pública en els pròxims mesos.

A continuació facilitem enllaç a algunes de les últimes resolucions i recomanacions del Síndic sobre soroll per activitats d’oci:

Castelló:

Contaminación acústica generada per Gorgera Magdalena

València:

Contaminación acústica i botelló en Cabanyal

Contaminación acústica discoteques Russafa

Contaminación acústica i botelló Russafa

Alacant:

Contaminación acústica zona Mercat central

Contaminación acústica i botelló Barri de Santa Cruz

 

 

Notícies relacionades