[14-05-2013] Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. Retard en l’abonament de les ajudes per a l’adquisició de llibres de text.