Contaminació acústica en les activitats d’oci. Establiments amb ambientació musical i pràctiques de consum en la via pública (2004)