Decret Llei 5/2016, de 22 de juliol, del Consell, d’agilització de la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania davant de la situació d’emergència socia