Ordre de 31 de juliol, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de la prestació Renda Garantida de Ciutadania