Ponència: “El Sistema de Protecció a la Infància a la Comunitat Valenciana. Modificacions previstes després de ser aprovada la legislació estatal sobre la matèria”. Mercé Martínez i Llopis – Jornada sobre protecció a la infància