Què són les al·legacions i com puc fer-les?

Primerament, demanem un informe a l’administració afectada sobre l’assumpte de què es tracte la queixa, i després l’enviem a la persona interessada perquè en prenga coneixement. Les al·legacions són les manifestacions que la persona autora de la queixa considera oportú fer perquè consten en l’expedient. Així, hauran de fer referència a la seua conformitat amb el que diu l’administració corresponent o, per contra, si hi ha observat algun error, caldrà que el faça constar. En definitiva, és l’oportunitat que la persona interessada té de justificar les seues peticions en la queixa, una vegada que ja coneix els arguments de l’administració corresponent.