Publicacions i descàrregues

Jornada Dones en la Immigració (2007)

Aquesta jornada, organitzada per la institució del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, es va dur a terme el 10 de desembre de 2007 a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de València. L’objectiu principal era acostar de manera directa les administracions a la problemàtica que afecta les dones immigrants en la nostra societat, com també reflexionar sobre la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu davant de situacions de violència, abús i violació sistemàtica dels seus drets.

Seguidament facilitem, en format pdf, les principals ponències -a més de les conclusions que van elaborar les persones que hi van participar- les quals van ser remeses a les administracions implicades i als mitjans de comunicació.