Publicacions i descàrregues

Calendari de treball

JUNY 2018

15 de juny de 2018

Data límit per a remissió d’esmenes i correccions al document síntesi.

28 i 29 de juny de 2018

Taller de preparació de les Jornades de Coordinació a Sevilla.

30 de juny de 2018

Data límit per a confirmar HOTEL i ASSISTÈNCIA a les Jornades.

OCTUBRE 2018

22 d’octubre de 2018

Recepció dels participants i lliurament de materials.

Còctel de benvinguda.

23 i 24 d’octubre de 2018

XXIII Jornades de Coordinació de Defensors del Poble.

(Vegeu-ne el Programa)