Publicacions i descàrregues

XXXIII Jornades de Coordinació de Defensors del poble

Durant els dies 23 i 24 d’octubre, la ciutat d’Alacant va acollir les XXXIII Jornades de Coordinació de Defensors del Poble, que enguany van ser organitzades per l’oficina del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, i que tingueren com a tema central l’atenció de dones i menors víctimes de violència de gènere.

A continuació trobareu informació relativa a aquesta trobada en què van participar les institucions següents: Defensor del Poble, Ararteko del País Basc, Defensor del Poble d’Andalusia, Defensor del Poble de Navarra, Diputat del Comú de Canàries, Justícia d’Aragó, Procurador del Comú de Castella i Lleó, Síndic de Greuges de Catalunya, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i Valedor do Pobo de Galícia.