Actualitat

Actualitat del Síndic

10 de desembre. Dia Internacional dels Drets Humans

10-12-2021
10 de desembre. Dia Internacional dels Drets Humans

El 10 de desembre celebrem el Dia dels Drets Humans. Tal dia com avui, el 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar la Declaració Universal de Drets Humans.

La Declaració consta d’un preàmbul i de 30 articles que estableixen una àmplia gamma de drets i llibertats fonamentals a què totes les persones tenim dret, arreu del món.

Aquests drets són:

  • Universals: s’apliquen de la mateixa manera a totes les persones del món.
  • Irrenunciables i inalienables: aquests drets no es poden perdre ni s’hi pot renunciar, són inherents a totes les persones.
  • Indivisibles i interdependents: tots aquests drets estan relacionats i no es poden considerar de manera aïllada.

La dignitat humana i la igualtat són els principis bàsics de valors com ara la llibertat, el respecte a les altres persones, la no discriminació, la tolerància o la justícia que recull aquesta Declaració. Després de la seua aprovació, els estats i les regions del món van establir els seus propis sistemes de protecció dels drets humans, que conviuen amb el de les Nacions Unides.

A la Comunitat Valenciana, el Síndic de Greuges és l’alt comissionat de les Corts Valencianes designat per a vetlar per la defensa dels drets i les llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola, en l’Estatut d’Autonomia, com també en les normes i instruments internacionals, com és aquesta Declaració Universal.

És molt important conéixer els drets humans, ja que només així podrem fer-ne ús i defensar-los. Tal com va dir Kofi Annan: «Els drets humans són els vostres drets. Preneu-los. Defenseu-los. Promoveu-los. Enteneu-los i insistiu-hi. Nodriu-los i enriquiu-los… són el millor de nosaltres. Doneu-los vida.»

Notícies relacionades