Actualitat

Actualitat del Síndic

La Carta Social Europea Revisada

14-07-2021
La Carta Social Europea Revisada

La Carta Social Europea Revisada (CSER) ha entrat en vigor aquest mes de juliol a Espanya. El nou tractat presta una atenció especial als col·lectius vulnerables, com són: menors, dones, persones majors, persones amb discapacitat i immigrants. Representa un avanç en la consecució i garantia d’un ampli ventall de drets humans, substancialment drets socials, relacionats amb l’ocupació, la seguretat en el treball, la igualtat d’oportunitats, la protecció contra la pobresa i el benestar social, la salut, l’educació i l’habitatge.

La CSER substitueix la primera Carta Social Europea (1961) per a donar cabuda “als canvis socials fonamentals que s’han produït amb posterioritat a la seua adopció”. Quan els Estats la ratifiquen, es comprometen a “salvaguardar i promoure els ideals i principis que són el seu patrimoni comú, i afavorir el seu progrés econòmic i social, en particular mitjançant la defensa i el desenvolupament dels drets humans i de les llibertats fonamentals”.

Notícies relacionades